Skip to content

CDA: Oppositie doet aan bangmakerij

5 maart 20122 minute read

In advertenties en huis-aan-huis brieven suggereren oppositiepartijen WWW en DLW dat Wassenaarders binnenkort overvallen worden met hoge extra belastingaanslagen en grootschalige herindelingen. DLW jaagt mensen zelfs de stuipen op het lijf door het sturen van een nepaanslag. Volgens de CDA-fractie is dit grote flauwekul en pure bangmakerij.

Deze maand spreekt de gemeenteraad over het voorstel om de ambtelijke organisaties van Wassenaar en Voorschoten samen te voegen. Een voorstel waarmee de organisaties efficiënter, beter en goedkoper gemaakt worden. Dit is noodzakelijk om de dienstverlening aan de inwoners van Wassenaar op peil te houden. Door de zaken beter en effectiever te organiseren kunnen we de bestuurlijke en juridische zelfstandigheid van Wassenaar in stand houden.

Veel Wassenaarders voelen zich gelukkig nauw betrokken bij ons dorp en stellen kritische vragen bij dit voorstel. Gelukkig maar. Dat houdt de leden van de gemeenteraad scherp en moet ze aansporen om mensen goed te informeren en de discussie te voeren met argumenten.

Blijkbaar hebben WWW en DLW geen enkel vertrouwen in hun eigen argumenten en kiezen ze er voor om de inwoners van Wassenaar angst aan te jagen met onzinverhalen, zoals dreigementen over extra belastingen.

Het CDA zet zich in voor een zelfstandig Wassenaar waar we ons eigen beleid maken en waar we de baas blijven over onze eigen begroting en reserves. Dat vereist een ambtelijke organisatie die toegerust is het groeiend aantal taken en waar professioneel en efficiënt gewerkt wordt. Het besluit hoe we dat het beste organiseren moet genomen worden na een eerlijke discussie op basis van feiten en argumenten. Niet op basis van stemmingmakerij.

Wat dat betreft hadden WWW en DLW zich moeten realiseren dat de golf aan negatieve publiciteit die zij over Wassenaar hebben uitgelokt, meer schade toebrengt aan de zelfstandigheid van onze gemeente dan de hele discussie over de samenwerking met Voorschoten.

Tags

CDAOppositieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top