Skip to content

Gemeenteraad besluit tot volledige ambtelijke samenwerking met Voorschoten

20 maart 20122 minute read

De Wassenaarse gemeenteraad heeft in de vergadering van maandag 19 maart besloten tot volledige ambtelijke samenwerking met Voorschoten. De partijen VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks stemden voor het amendement, waarmee er een ruime meerderheid ontstond. Door deze ambtelijke integratie kunnen beide gemeenten een kwaliteitsslag maken en ontstaat er een sterkere organisatie, die beter en goedkoper kan werken. Zo kan Wassenaar haar burgers en bedrijven ook in de toekomst een goede dienstverlening bieden tegen aanvaardbare kosten. De gemeenten Wassenaar en Voorschoten werken al sinds 2009 samen met elkaar.

De ambtelijke samenwerking met Voorschoten vindt plaats onder een aantal voorwaarden zoals deze door de raad zijn vastgesteld in een breed amendement. De eigen identiteit en ruimte voor een zelfstandig gemeentelijk beleid blijft behouden. Ook is afgesproken dat de dienstverlening minimaal op hetzelfde niveau blijft en in de toekomst verbetert. De gemeente moet dicht bij de inwoners blijven staan. Inwoners kunnen straks dus nog steeds in Wassenaar terecht voor zaken zoals het aanvragen van een paspoort of een parkeervergunning.

Na twee jaar een bestuurskrachtmeting
Het integratieproces vindt plaats onder deskundige begeleiding. Er wordt vanuit de raad van Wassenaar en de raad van Voorschoten een brede klankbordgroep samengesteld die het proces op de voet volgt. Ook wordt gebruik gemaakt van het advies van de Rekenkamer. Twee jaar na de start van de nieuwe organisatie vindt een bestuurskrachtmeting plaats. Dan wordt onderzocht of de ambtelijke integratie tot de gestelde doelen heeft geleid.

Tags

FusieGemeenteVoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top