Skip to content

Fietstunnelles op Adelbert College

10 april 201255 second read

Op 5 april jl. hebben alle tweede klassers van het  Adelbert College te Wassenaar een praktijkles ontvangen over de aanleg van de  fietstunnel onder de Rijksstraatweg nabij Den Deijl. Op initiatief van de school hebben Bouwbedrijf  BAM Wegen en adviesbureau Debuco samen met CDA wethouder Dienke Dekker  en mederwerkers van de gemeente volledige uitleg  gegeven over constructie, wijze van aanleg en de gevolgen voor de omgeving van deze tunnel. De aannemer deed dit o.a. met een film over de natuurkundige wetten die een rol spelen bij de aanleg van een tunnel. Wethouder Dienke Dekker ging in op het nut en de noodzaak van de fietstunnel op deze plaats.

Ook kwamen aan de orde het  besluitvormingstraject, de wijze van uitvoeren, veiligheidsaspecten en het overleg met de omwonenden om overlast tijdens de bouw te beperken. De  toekomstige gebruikers van de tunnel konden na het theoretische deel op de school de tunnel in aanbouw bezoeken om met eigen ogen te zien wat er allemaal bij komt kijken om een fietstunnel aan te leggen.

Tags

CDADienke DekkerFietstunnel
Gerelateerde artikelen
Back To Top