Skip to content

De Club van Honderd schenkt Blauw-Zwart € 11.000

12 april 201256 second read

Tijdens de woensdag 11 april te Wassenaar gehouden ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2011-2012 van ruim € 10.000.

Tevens werden doelen aangewezen voor het restant van het nog niet bestemde deel van het resultaat van het vorige jaar, zijnde € 650 voor de inrichting van grondbunkers.

Het motto van de Club om Blauw-Zwart te steunen in materieel en financieel opzicht werd duidelijk doordat Blauw-Zwart voor het komende seizoen mag rekenen op een bijdrage in de kosten van het maaien van de velden van € 4.000, sponsoring van de het internationale Pinkster C-toernooi voor € 2.500 en de aanschaf van een nieuw hypermodern digitaal kassasysteem voor de kantine van € 3.100.

Deze mooie giften zijn het resultaat van vele bijdragen van € 50, die de leden aan contributie betalen. Voorzitter Hans Lagerberg, die tijdens de vergadering werd herkozen, was blij met dit resultaat. Bij monde van voorzitter André van Herk kreeg hij de complimenten van het Blauw-Zwart bestuur.

Penningmeester Herman de Bruijn, wiens jaarstukken door de vergadering werden goedgekeurd, meldde dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal bijna € 270.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken.

Tags

BlauwZwartCVHSchenking
Gerelateerde artikelen
Back To Top