Skip to content

Onderzoek bestuurscultuur noodzakelijk

16 april 20122 minute read

WatWassenaarWil (WWW) heeft een raadsvoorstel ingediend om een onafhankelijk onderzoek naar de gedrags- en bestuurscultuur in Wassenaar mogelijk te maken. Tussen diverse raadsleden en leden van het college van B&W botert het al geruime tijd niet, hetgeen tot uiting komt in allerlei ongewenst gedrag en negatieve impact op de wijze van besluitvorming.

WWW heeft steeds beargumenteerd dat het veel besproken incident van 13 februari – de rijkelijk met alcohol besproeide nachtelijke “nazit” en de daarbij gemaakte opmerkingen – een uiting is van de bestuurs- en gedragscultuur in Wassenaar. Het incident staat dan ook niet op zichzelf. WWW is van mening dat de gemeente hier schade van ondervindt omdat niet adequaat wordt bestuurd. Wil je dit soort zaken bij de wortel aanpakken en verbeteren dan moet eerst duidelijk zijn wat hier aan ten grondslag ligt. Zodra dat inzicht er is kan worden gewerkt aan verbetering. Het betreft zowel B&W als de raad; alle reden dus om een onafhankelijke partij onderzoek te laten verrichten naar de oorzaken.

Het voorstel wordt op 23 april in de gemeenteraad besproken. Ook WWW zal onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Wij vinden verbetering van de bestuurs- en gedragscultuur van dusdanig belang dat wij volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek willen verlenen en, indien onverhoopt van toepassing, ook op de conclusies kunnen worden aangesproken. Wij hopen dat de andere partijen eveneens het belang van dit onderzoek voor de verbetering van de bestuurbaarheid van het dorp inzien, zich net als WatWassenaarWil transparant en constructief willen opstellen en het voorstel dan ook steunen. Wassenaar verdient het!

Tags

RaadsvoorstelSeksrelWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top