Skip to content

Buslijn 44 vervalt

23 april 201242 second read

Op 17 april heeft het Wassenaarse college van burgemeester en wethouders besloten om buslijn 44 per eind mei niet meer te laten rijden. Dit naar aanleiding van het besluit dat het Voorschotense college op 30 maart jl. heeft genomen om geen geld beschikbaar te stellen voor een verlenging van de pilot van buslijn 44. Door dit besluit, dat in raadsvergadering van Voorschoten op 5 april is besproken en daar instemmend is ontvangen, vervalt de helft van de financiële dekking. Dit besluit heeft het Wassenaarse college overvallen en ook teleurgesteld. De financiële consequentie van dit besluit heeft er toe geleid dat het Wassenaarse college van burgemeester en wethouders niet eenzijdig de verantwoordelijkheid voor de buslijn 44 kan dragen.

Op 18 april jl. heeft het college de gemeenteraad over dit besluit geïnformeerd met een raadsmededeling waarin u meer kunt lezen over de reden hiervan.

Tags

Bus44VoorschotenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top