Skip to content

Algehele zondagopenstelling winkels van de baan

25 april 201247 second read

Begin 2011 heeft het CDA samen met de winkeliersvereniging actie gevoerd tegen het voorstel van het college van B&W tot een algehele zondagopenstelling van winkels in Wassenaar.  Met steun van andere partijen in de raad zag toen het college zich genoodzaakt om het voorstel terug te nemen. Dus geen 52 koopzondagen maar max 12 koopzondagen en één avondwinkel met openingstijden op zondag. Vooral voor de Wassenaarse middenstanders  was dit een enorme opluchting. Ook zij en hun medewerkers konden daarmee van één vrije dag in de week blijven genieten zoals veel  andere Wassenaarders. Op 10 april jl. heeft het college van B&W terecht besloten in deze raadsperiode tot  maart 2014 geen nieuw voorstel meer te doen. Zij en met name wethouder Sanders hebben ingezien dat er geen meerderheid in de raad te vinden is voor 52 koopzondagen. De huidige situatie blijft dus gehandhaafd. De algehele zondagopenstelling van winkelcentra is daarmee in Wassenaar gelukkig  van de baan.

Tags

CDAWinkelsZondagopenstelling
Gerelateerde artikelen
Back To Top