Skip to content

Minister Schippers reikt koninklijke onderscheidingen uit

27 april 20123 minute read

Op vrijdag 27 april 2012 reikt de minister mevrouw E. Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2012 een Koninklijke Onderscheiding uit aan de Wassenaarse inwoner de heer J. Detiger.

De heer J. Detiger (77) was in 1966 mede-oprichter van Vitol BV te Rotterdam – een conglomeraat van bedrijven. In 1990 heeft de heer Detiger afscheid genomen als president-directeur van Vitol Group of Companies. Veelal leidde deze contacten ertoe dat de heer Detiger betrokken raakte bij lokale projecten die tegemoet kwamen aan de noden ter plekke. Hij heeft veel morele en materiële steun verleend bij allerlei initiatieven van commerciële maar ook ideële aard.
Zo sponsorde en adviseerde hij in Nederland o.m.:
– Stoom Stichting Nederland te Rotterdam
– Stadion Feijenoord N.V. te Rotterdam
– Vereniging “Keep Them Rolling”

In 1986 oprichter, bestuurslid van de Stichting Child Health and Wellbeing Fund op. Het doel van de stichting was het bevorderen van de gezondheid van kinderen en tieners met insuline afhankelijke diabetes. Daarnaast kon het Sophia kinderziekenhuis (1986-2006) een beroep doen op de stichting voor financiële steun om verkennend onderzoek op te zetten naar de oor-zaken van de stijging in het voorkomen van de ziekte. Dat leidde vaak tot definitieve onder-zoeken, mede gesteund door het Diabetes Fonds Nederland, en meestal uitgevoerd in interna-tionaal verband. De heer Detiger heeft deze steun altijd toegezegd d.w.z. gedurende 20 jaar aan de hand van één- of twee- jaarlijkse bijeenkomsten, zonder ruchtbaarheid zijnerzijds. Een ieder die deze bijeenkomsten meemaakten werd getroffen en gestimuleerd door zijn scherpe inzicht en enthousiasme. Zijn betrokkenheid heeft aan de wieg gestaan van het tot stand ko-men van Diabeter, gespecialiseerde centra voor kinderdiabetes in Rotterdam, Deventer en re-cent Veldhoven. Waar nu ruim 1000 patientjes optimaal worden behandeld, met name ook diegenen waarbij dit voordien zeer moeizaam bleek.

Vanaf 1995 voorzitter Stichting “Nil Volentibus Arduum”. De stichting verstrekt uitkerin-gen/doet schenkingen op sociaal-maatschappelijk terrein

Vanaf 1996 mede-oprichter van de Johannes Stichting. Sinds de oprichting in 1997 zijn ruim 60 schenkingen, garanties en leningen verstrekt aan allerlei initiatieven van organisaties en personen in binnen- en buitenland.

Vanaf 1996 /adviseur/mede-bestuurslid en financier van diverse stichtingen:
– Stichting Elevatie Fonds
– Stichting Brasa
– Dutch Dental Care Foundation
De heer Detiger zal benoemd worden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Programma
09.00-09.30 uur Ontvangst op het Ministerie in Den Haag
09.30–10.30 uur Feestelijke bijeenkomst in de Apollozaal met minister E. Schippers en staatssecretaris M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
10.30-12.00 uur Feestelijke nazit

Adres voor de uitreiking
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Parnassusplein 5 ,2511 VX Den Haag

Informatie
Graag aanmelden bij:
Chef Kabinet en Protocol, Directie Bestuursondersteuning Ministerie VWS
drs. JFAM van Dijk070 3407391/06 15035280 jf.v.dijk@minvws.nl

Tags

KoninklijkLintjeSchippers
Gerelateerde artikelen
Back To Top