Skip to content

Duin Horst & Weide gebied toegankelijker en aantrekkelijker

11 mei 20122 minute read

Op donderdag 10 mei heeft de raad van Voorschoten het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Duin Horst & Weide vastgesteld. Eerder deden de raden van Wassenaar (23 april) en Leidschendam-Voorburg (8 mei) dit al. Het plan is gemaakt in opdracht van het Pact van Duivenvoorde.

Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten zijn daarmee eensgezind over de ontwikkeling van het buitengebied Duin Horst & Weide. Het versterken van het buitengebied van de drie gemeenten als één aaneengesloten groengebied, staat centraal. De gemeenten willen het gebied toegankelijker en aantrekkelijker maken voor bezoekers. Deze plannen staan in het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide, dat de komende tien jaar wordt uitgewerkt.

Maatschappelijke organisaties
Het LOP is tot stand gekomen met inbreng van diverse maatschappelijke organisaties uit het gebied. Ook bij de uitvoering van de projecten worden zij nauw betrokken. Namens de drie gemeenten zegt Marcel Houtzager, wethouder van Leidschendam-Voorburg: “Maatschappelijke organisaties zijn belangrijk voor ons omdat ze het gebied goed kennen. Zonder hen kunnen we niets aanvangen.”

Duin Horst & Weide strekt zich uit van de kuststrook tot het Groene Hart. Het gaat om een gevarieerd landschap met grote kwaliteiten op het gebied van natuur en cultuur. Doel is om de landgoederen, duinen en open veenweidelandschap beter te verbinden. Met elkaar én met de stad.

Sleutelwoorden van het gebied
Sleutelwoorden in het LOP zijn: vitaal, authentiek en toegankelijk, wat inhoudt dat agrarische bedrijven en landgoederen, die bepalend zijn voor het landschap, vitaal moeten blijven om voort te kunnen bestaan. Dit mag niet ten koste gaan van de authentieke waarden van het landschap zelf. Recreatie versterken is mogelijk op plekken waar dit kan, als de natuur niet uit het oog wordt verloren.

Het Landschapsontwikkelingsplan is in te zien via [link naar website] of via de websites van de gemeente Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Hierop is ook de promotiefilm te zien over het Duin Horst &Weidegebied.

Tags

DuinHorstWeide
Gerelateerde artikelen
Back To Top