Skip to content

GroenLinks: keuze RijnLandRoute èn verkeerd èn voorspelbaar

22 mei 20122 minute read

Het Provinciebestuur maakte deze week bekend dat ze de RijnlandRoute wil aanleggen via het tracé dwars door Voorschoten , het laatste groene gebied ten zuiden van Leiden en op 80 meter van de wijk Stevenshof.

Heel veel mensen waren verrast en teleurgesteld dat het Provinciebestuur niet koos voor de meest milieuvriendelijke uitvoering van deze weg, de Churchill Avenue. GroenLinks Statenlid Alfred Blokhuizen, die zich al jaren verzet tegen de komst van de RijnLandRoute, in een reactie: ’teleurgesteld ja uiteraard, maar verbaasd ben ik al lang niet meer’. Het burgerinitiatief Churchill Avenue was bij voorbaat volkomen kansloos. Niet omdat het geen goed alternatief is, maar omdat de coalitie van SP, VVD, D66 en CDA anderhalf jaar geleden al in hun akkoord aangaven dat ze deze variant niet wilden. De keuze voor de slechtst denkbare uitvoering was op dat moment eigenlijk al een feit. Zeker toen de afgelopen maanden ook nog eens bleek dat de SP, RijnLandRoute-tegenstander van het eerste uur, zijn protesten volledig staakte.’

GroenLinks Zuid-Holland is gedesillusioneerd over de korte termijn visie van het College en het wegwuiven van de natuur- en milieubelangen in de regio. Blokhuizen vindt het ronduit beschamend, dat er in een tijd dat er zwaar moet worden bezuinigd een overbodige weg wordt aangelegd die ook nog eens 1 miljard Euro gaat kosten. 1 miljard Euro voor zes kilometer snelweg, met als resultaat een tijdwinst van luttele minuten voor de automobilist. Een dure beslissing waarvoor mens en natuur de tol gaan betalen. Statenlid Blokhuizen ‘dit besluit is niet van deze tijd. Maar de weg ligt er nog niet en onze fractie zal zich tot het uiterste blijven verzetten tegen deze weg.’

Tags

GroenLinksRijnlandRoute
Gerelateerde artikelen
Back To Top