Skip to content

Open dag Kikkervalleien Meijendel

18 juni 20122 minute read

Dunea stelt een keer per jaar de Kikkervalleien in het duingebied Meijendel open voor publiek. Normaal is dit gebied afgesloten, maar op zondag 24 juni kan iedereen de valleien gratis bezichtigen. Bezoekers zien met eigen ogen hoe het duin zich heeft ontwikkeld de laatste jaren en zij kunnen genieten van het pure en dynamische landschap van de vochtige duinvalleien. De valleien hebben grote internationale betekenis, omdat ze soorten herbergen die in Europa vrijwel zijn uitgestorven en nu alleen aan de kust te vinden.

Vochtige duinvalleien
De vochtige duinvalleien liggen in het buitenduin (net achter de zeereep, grenzend aan de zee). De grondwaterstand in die gebieden is heel wisselend en de kwaliteit van het water is bijzonder goed. Behalve dat hier specifieke soorten zoals orchideeën, parnassia en duizendguldenkruid groeien, zijn er exemplaren van het bijzondere maanvarentje gezien. Bovendien is het de kraamkamer van het duin als het gaat om amfibieën en insecten.

Karakteristieke soorten
De rugstreeppad en de boomkikker laten zich in de Kikkervalleien zien én horen met hun gekwaak en gekwekker. Ook de kamsalamander komt er voor. Gelukkig zijn hier ook nog karakteristieke duinvogelsoorten te vinden. Denk dan aan de graspieper, roodborsttapuit en tapuit. En, niet te vergeten, zeldzame libellen, vlinder- en keversoorten, zoals de zandloopkever.

Open dag
De Kikkervalleien worden op zondag 24 juni van 11.00 tot 15.00 uur opengesteld voor het publiek. Speciaal voor deze dag is in de Kikkervalleien een wandelroute uitgezet en kunnen bezoekers hun weg zoeken langs informatiebordjes. Aanmelden voor de open dag is niet nodig en deelname is gratis. Let op: de wandelroute loopt voornamelijk over onverhard en soms moeilijk begaanbaar terrein en is daardoor niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Honden zijn niet toegestaan. Meer informatie is te vinden op www.dunea.nl.

Tags

KikkervalleienMeijendelOpen Dag
Gerelateerde artikelen
Back To Top