Skip to content

Fietstunnel Den Deijl gaat laatste fase in

26 juni 20124 minute read

Wassenaar – Inmiddels is de betonbouw aan de tunnel is bijna afgerond. Op dit moment wordt aan de laatste fase aan de zuidzijde (Papeweg) gewerkt. Aan de noordzijde is naast de fietstunnel gestart met de reconstructie van de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Er is op de tunnelwand een tijdelijke leuningconstructie geplaatst in afwachting van de definitieve leuning.

Ook zijn de trottoirs en de parkeerstroken van de volgende straten opnieuw ingericht; De Lus, de Van Zuylen van Nijeveltstraat vanaf de kruising met de Santhorstlaan tot aan de Deijlerweg en de parallelweg van de Rijksstraatweg vanaf de Lange Kerkdam tot aan de fietstunnel. Tegelijkertijd is in deze straten de riolering vernieuwd.

Werkzaamheden fietstunnel Den Deijl komende tijd
In de komende maanden worden er werkzaamheden aan de inrichting van de tunnel uitgevoerd. De planning is om medio september/oktober 2012 te starten met het aanbrengen van de mozaïek glastegels op de wanden van de fietstunnel, dit duurt ongeveer zeven weken. Zie onderstaande impressiefoto’s

Om indruk te krijgen hoe de fietstunnel Den Deijl eruit ziet als u erin staat, kunt u kijken op www.wassenaar.nl/fietstunnel voor 360 graden voorstelling.

Afsluiting De Lus en Van Zuylen van Nijeveltstraat tijdens asfalteren
– Op maandag 25 juni wordt de Van Zuylen van Nijeveltstraat (vanaf de parallelweg tot aan het monument) afgesloten voor het aanbrengen van de tussenlaag van het asfalt.
– Op maandag 2 juli worden De Lus en de Van Zuylen van Nijeveltstraat (vanaf de parallelweg tot aan het monument) afgesloten voor het aanbrengen van de toplaag van het asfalt.

Deze staten worden ingericht als fietsstraat; dit is een straat met een rood geasfalteerd fietspad in het midden en zwarte stroken aan de zijkant om te benadrukken dat gemotoriseerd verkeer te gast is en ondergeschikt is aan de fiets. De wegafsluitingen worden van te voren met borden aangegeven.
Tijdens de asfalteringswerkzaamheden vragen wij u om uw auto tijdelijk elders te parkeren. Er zal een wegsleepregeling worden ingesteld.

Bereikbaarheid Santhorstlaan
Tijdens de afsluiting voor het asfalteren van De Lus en de Van Zuylen van Nijeveltstraat op maandag 2 juli is de Santhorstlaan alleen bereikbaar via de Middelweg en is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Dit wordt met borden aangegeven.

Parallelweg Rijksstraatweg
Momenteel wordt onderzocht of de werkzaamheden aan de reconstructie van de parallelweg Rijksstraatweg vanaf de fietstunnel tot aan de Rozenweg gecombineerd kunnen worden met een eventueel te plaatsen fundering voor een geluidsscherm (barrier). In de toekomst wordt u over de planning van deze werkzaamheden verder geïnformeerd.

Bouwvak
Van maandag 22 juli tot en met vrijdag 10 augustus worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. Gedurende deze periode wordt het werkgebied opgeruimd achter gelaten. Alle losse materialen worden zo veel mogelijk weggehaald. De tunnel wordt tijdens deze periode afgesloten.

Heeft u vragen? U bent van harte welkom in de informatiekeet
Ten tijde van de werkzaamheden staat er aan de Burgemeester Staablaan een informatiekeet. Hier kunt u terecht voor meer informatie, bijvoorbeeld om bouwtekeningen of een uitgebreide planning van de werkzaamheden te bekijken. De informatiekeet is geopend op werkdagen tussen 08.00 tot 16.30 uur en. Uiteraard kunt u ook altijd uw vraag per e-mail stellen via fietstunnel@wassenaar.nl.

Wekelijks inloopspreekuur wethouder in de informatiekeet
Verkeerswethouder Mw. Dienke Dekker houdt wekelijks spreekuur op dinsdagmiddag van 16:30 uur tot 17:30 uur. U kunt zonder het maken van een afspraak langskomen. Tijdens de bouwvak vindt er op de dinsdagen 24, 31 juli en 7 augustus geen inloopspreekuur plaats.

Actuele informatie
Kijk voor actuele informatie en meer foto’ over het project en de werkzaamheden op www.wassenaar.nl/fietstunnel. Ook kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan fietstunnel@wassenaar.nl. U ontvangt deze nieuwsbrief en eventueel aanvullende informatie dan digitaal van ons. Via dit e-mailadres kunt u ook (algemene) vragen stellen.

Tags

Den DeijlFietstunnelLaatste fase
Gerelateerde artikelen
In De Spotlight: Asielkat Ziva
Back To Top