Skip to content

Provincie werkt mee aan museum Landgoed Voorlinden

5 juli 201249 second read

Wassenaar – De provincie werkt mee aan de bouw van een museum op historisch Landgoed Voorlinden door de de gemeente Wassenaar ontheffing te verlenen van de Verordening Ruimte. Belangrijkste reden daarvoor is dat de komst van het museum een bijzondere mogelijkheid is om het landgoed een culturele impuls te geven en instandhouding te waarborgen.

Deze ontwikkeling draagt daarnaast bij aan een goed vestigingsklimaat in Zuid-Holland, omdat één van de belangrijkste privé kunstcollecties ter wereld publiek toegankelijk wordt gemaakt. Naast realisatie van het museum op het landgoed, zitten in het plan maatregelen waarmee de historische structuren en landschappelijke waarden kunnen worden hersteld. Op deze manier wordt het landgoed en het museum toegankelijk voor een breed publiek.

De bouw van het museum op het bestaande landgoed beïnvloedt de beleving. Omdat er echter een groot openbaar belang aanwezig is (in het plan worden oude structuren van het landgoed hersteld en de Ecologische Hoofdstructuur wordt gecompenseerd) vinden Gedeputeerde Staten alles afwegende dat medewerking aan dit initiatief wenselijk is.

Tags

Landgoed VoorlindenMuseumProvincie
Gerelateerde artikelen
Back To Top