Skip to content

Casino aan de Rijksstraatweg?

12 juli 20123 minute read

Wassenaar – Afgelopen maandag heeft de gemeente de bewoners van de Lange Kerkdam en de Rijksstraatweg op de hoogte gebracht over de plannen voor een casino in het oude pand van de Mercedes dealer. De gemeente schreef het volgende. Middels deze brief willen wij u graag informeren over een principeverzoek dat wij verwachten van Krijco Casino & Leisure ter inventarisatie van de mogelijkheden voor het vestigen van een ‘kleinschalig casino met elektronische kansspelen’ op het perceel Rijksstraatweg 380. Het betreft hier de locatie waar de voormalige Mercedesshowroom staat. Krijco wil eveneens het voormalig restaurant Huize Den Deijl en het woonhuis Lange Kerkdam 117, Huisje Hèhè, bij de plannen betrekken en deze in oude glorie herstellen. Krijco onderzoekt of Huize Den Deijl na restauratie inclusief serre, geschikt gemaakt kan worden voor een pannenkoekenhuis of galerie. Het woonhuis aan de Lange Kerkdam kan weer geschikt gemaakt worden voor bewoning.

Behoud karakteristieke monumentale panden
De koppeling van met name deze laatste verzoeken, waarbij Huize Den Deijl en het woonhuis aan de Lange Kerkdam in oude glorie worden hersteld, maakt dat het college van burgemeester en wethouders in beginsel positief staat ten aanzien van deze toekomstige ontwikkeling. Hiermee denken wij tegemoet te komen aan de wens van vele Wassenaarders om de betreffende panden in te zetten als onderdeel van het monumentaal erfgoed voor Wassenaar. De huidige eigenaar die een sloopvergunning had aangevraagd voor beide panden, heeft inmiddels een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders om deze in te trekken.

Duinrell
Krijco is eveneens exploitant van de speelautomatenhal op het attractiepark DuinreiL Met het realiseren van het casino aan de Rijksstraatweg 380 wordt de vestiging op Duinreil gesloten en verhuist de vestiging naar de nieuwe locatie. Voor alle volledigheid en om misverstanden te voorkomen: het gaat hierbij om de vestiging van een gebouw met elektronische behendigheids -/spelautomaten. De (beperkte) horeca is hier non – alcoholisch. Daarbij is een toelatingsleeftijdscategorie van 21 jaar van toepassing.

Hoe verder
De nieuwe functie wijkt af van het huidige bestemmingsplan Rijksstraatwegzone Den Deijl. De huidige status van de voormalige Mercedesshowroom heeft namelijk de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’. Omdat een casino onder de bestemming ‘cultuur en ontspanning’ valt, is het nodig dat er een procedure wordt opgestart om af te mogen wijken van het bestemmingsplan om de nieuwe plannen mogelijk te maken.

Meer informatie
Wij verwachten dat Krijco na indiening van het principeverzoek op korte termijn ook een officiële procedure zal opstarten om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Dit zal op zijn vroegst na de zomervakantie in de gemeenteraad worden besproken. Wij zullen u daarover middels een brief informeren. U ontvangt dan tevens een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst die wij in september zullen organiseren. U ontvangt hierover medio augustus bericht.

Indien u vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de heer Erwin Blanker, afdeling Beleid, telefoon (070) 51 22 451.

Met vriendelijke groet,

Drs. A. Oostermeijer
Hoofd communicatie en kabinet

Tags

CasinoLange KerkdamRijksstraatweg
Gerelateerde artikelen
Back To Top