Skip to content

Debat over Avalex en GGD vraagt om gedegen voorbereiding

12 juli 201254 second read

Wassenaar – Deze week vindt er geen extra raadsvergadering plaats over de ernstige financiele situatie bij Avalex en de GGD. De fracties van PVDA en Groen Links hadden daartoe wel een verzoek ingediend. Het CDA is van mening dat eerst alle informatie beschikbaar moet zijn alvorens een debat gehouden kan worden. Tot die informatie hoort ook een inhoudelijke reactie van het college in de vorm van een Raadsmededeling en een concept zienswijze over de begroting 2013 van beide Gemeenschappelijke regelingen. Het houden van een debat deze week zou slechts een herhaling van zetten zijn.

Ook een raadsdebat in Leidschendam-Voorburg heeft niets opgeleverd omdat niet alle informatie beschikbaar was en het college van LV  pas in augustus inhoudelijk kan en wil reageren. Het CDA heeft het procesvoorstel gedaan om  alle noodzakelijke informatie per 10 augustus beschikbaar te stellen aan de raad . Vervolgens een technische bijeenkomst te houden tijdens een carrouselvergadering op 27 augustus en een raadsdebat op 3 september. De voorzitter van de raad en de fractievoorzitters van alle partijen (het presidium) zullen zich binnenkort  buigen over dit procesvoorstel van het CDA.

Tags

AvalexCDAGGD
Gerelateerde artikelen
Back To Top