Skip to content

CDA heeft veel vragen bij nieuwe plannen Den Deijl

18 juli 20122 minute read

Wassenaar – Afgelopen vrijdag 13 juli 2012 is de raad door het college geïnformeerd over de nieuwe plannen op Den Deijl. Het CDA heeft vele vragen bij het particuliere initiatief om in de voormalige Mercedes showroom/garage een casino te vestigen. Hoe wordt het pand bereikbaar? Met welke aantallen bezoekers moet rekening worden gehouden? Welke openingstijden worden voor een dergelijke voorziening gehanteerd? Welke overlast is te verwachten voor omwonenden? Wat is het effect op andere (overlastgevende) voorzieningen in de buurt.? Duidelijk is inmiddels dat het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd moet worden. De gevraagde nieuwe functie wijkt af van het huidige bestemmingsplan Rijksstraatwegzone Den Deijl. De huidige status van de vm. Mercedes showroom (Rijksstraatweg 380) heeft namelijk de bestemming Bedrijfsdoeleinden. Een casino valt onder de bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’. Daarom is het nodig dat er een procedure wordt opgestart om af te mogen wijken van het bestemmingsplan om de nieuwe plannen mogelijk te maken.

De bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ roept op zich ook al vragen op bij het CDA . Op welke wijze leidt  deze  vorm van cultuur en ontspanning  tot gokverslaving? Na het zomerreces komen de voorstellen op de agenda van de raad te staan. Het is goed de mening en de gevoelens van de omgeving te toetsen. Het CDA zal dat zeker doen. Ook tijdens in de vakantieperiode.

Tags

CasinoCDADen Deijl
Gerelateerde artikelen
Back To Top