Ga naar hoofdinhoud

Wat Wassenaar Wil vreest verhoging reinigingsrechten Avalex

18 juli 20122 minute read

Wassenaar – De onlangs ontslagen directeur van Avalex heeft in een landelijk dagblad verklaard dat het tekort bij Avalex ruim 7 miljoen zal zijn en dat voor 2013 een extra tekort van 4 miljoen wordt verwacht. Een verhoging van de reinigingsrechten vindt hij onvermijdelijk.

Bovendien heeft hij verklaard dat de wethouders van de aan Avalex deelnemende gemeenten al in 2010 op de hoogte waren van de financiële wantoestanden. De directie heeft volgens hem niets achtergehouden. De situatie bij Avalex blijkt veel erger te zijn dan aan de raad zijn medegedeeld. Hoewel bekend werden deze tegenslagen niet gemeld door wethouder van Dijk tijdens het debat over Avalex in de raad.

WWW vindt dat de onderste steen boven moet komen. WWW heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld en zal voorstellen dat er snel een raadsonderzoek wordt ingesteld, (vergelijkbaar met een parlementaire enquete)

Wanbeheer moet altijd tot op de bodem worden onderzocht. Indien uit het raadsonderzoek blijkt dat wethouder van Dijk als penningmeester van het dagelijkse bestuur Avalex ernstige fouten heeft gemaakt en bovendien de gemeenteraad onvoldoende heeft geinformeerd dient hij zijn functie als wethouder neer te leggen..

Op de vraag van WWW of er lastenverhogingen voor de Wassenaarder zijn te verwachten werd stellig ontkennend geantwoord. Die ontkenning is in tegenstrijd met de verklaring van de Avalexdirecteur, die wel hogere lasten voorziet..

Inmiddels is gebleken dat er bij een andere gemeenschappelijke regeling, de GGD, ook miljoenen tekorten zijn opgetreden. Voor Wassenaar zit opnieuw wethouder van Dijk in het bestuur. Ook hier zal boven water moeten komen wat er is gebeurd

Duidelijk is dat er een groot gebrek is aan transparantie en duidelijke rapportage naar de raad.

WWW wil daarom naast het raadsonderzoek naar Avalex tevens alle gemeenschappelijke regelingen waaraan Wassenaar deelneemt laten onderzoeken om nieuwe verrassingen te vermijden.

Fractie Wat Wassenaar Wil (Boet Derks)

Tags

AvalexVerhogingWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top