Skip to content

Gemeente verantwoordelijk voor schoonhouden ontmoetingsplek Dr Mansveltkade

24 juli 201242 second read

Wassenaar – In de sociale media valt waar te nemen dat activiteiten worden ontwikkeld om de hangplek aan de Dr Mansveltkade schoon te maken en te houden. De indruk bestaat dat vooral de (twitterende) wijkagenten zich daartoe inspannen en noodgedwongen de regie nemen. Daar het openbaar gebied betreft is de gemeente echter verantwoordelijk.

Over het schoonmaken- en houden van de plek zijn met de jongeren (nog) geen afspraken gemaakt. De SJW, die in het kader van haar taakvervulling in het jongerenwerk regelmatig contact heeft met deze jongeren, heeft aangegeven daar in de toekomst, als de nieuwbouw van het SJW-gebouw in gebruik zal zijn genomen, nog beter een rol te kunnen vervullen.

Tot het zover is verwacht het CDA dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en de ontmoetingsplek opneemt in de veegroute zodat vervuiling van het gebied rond de sporthal wordt voorkomen.

Tags

CDAOntmoetingsplekSchoonhouden
Gerelateerde artikelen
Back To Top