Skip to content

Inspraakperiode RijnlandRoute gestart

30 juli 20122 minute read

Wassenaar – Tot en met 4 september liggen twee belangrijke rapporten over de Rijnlandroute ter inzage op het gemeentehuis van Voorschoten; het voorontwerp inpassingsplan en het Milieueffectrapport (MER). De stukken zijn ook digitaal te bekijken.

Het voorontwerp inpassingsplan en milieueffectrapport
De provincie Zuid-Holland heeft een voorontwerp gemaakt van het inpassingplan van de Rijnlandroute. Dit voorlopige ontwerp laat zien waar het tracé op dit moment door de regio gepland is. Mede aan de hand van inspraakreacties wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Over dit nieuwe ontwerp komt eind 2012 een formele inspraakperiode.

U kunt het voorontwerp digitaal inzien op http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/kaart/NL.IMRO.9928.DOSx2010x0022528IP-VO01 of op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm ‘Rijnlandroute’).

Als bijlage bij het voorontwerp inpassingplan ligt het milieueffectrapport ter inzage. In dit rapport staat op een objectieve wijze op een rij welke effecten de verschillende varianten van een bouwproject hebben op mens, milieu en verkeer.

U kunt het milieueffectrapport digitaal inzien op http://www.zuid-holland.nl/documenten/documentenverkenner.htm?Gr=Verkeer%20en%20vervoer&t1naam=Wegverkeer&t2naam=RijnlandRoute&t3naam=2e%20fase%20MER

Inspraak
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar inspraakreactie omtrent het voorontwerp inpassingplan en het milieueffectrapport  kenbaar maken bij Provinciale Staten van Zuid-Holland. U kunt inspreken door een brief met uw bezwaren te sturen aan de provincie. 

Let op: het is niet toegestaan uw inspraakreactie per email in te dienen. Uw brief met reactie kunt u richten aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. afdeling Ruimte, Wonen en Bodem
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Tags

InspraakperiodeRijnlandRouteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top