Skip to content

CDA Wassenaar: Wassenaar moet actief worden op Overheid.nl

30 juli 201246 second read

Wassenaar – Gemeenten maken elke week in de plaatselijke bladen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen, bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning.  De garantie dat plaatselijke bladen ook echt op alle adressen bezorgd worden is echter niet aanwezig.  Via overheid.nl kunnen overheden al bekendmakingen op internet publiceren. De bekendmakingen uit uw buurt kunt u wekelijks via e-mail ontvangen. Vanuit Overheid.nl worden  de gemeenten, provincies en waterschappen gestimuleerd om mee te doen aan het project Bekendmakingen en de e-mailservice. Hiertoe is geen verplichting maar vele gemeenten doen nu wel mee aan het project bekendmakingen. Bij aanmelding van een Wassenaarse postcode blijkt de gemeente Wassenaar nog geen deelnemer te zijn. Het CDA is van mening dat deze voorziening ook in Wassenaar op zo kort mogelijke termijn beschikbaar moet komen zodat de transparantie van de besluitvorming wordt verbeterd en inwoners niet meer afhankelijk zijn van de bezorging van plaatselijke bladen.

Tags

CDAOverheid.nlOverheidnlWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top