Skip to content

Tweede kamerverkiezingen 2012

1 augustus 20126 minute read

Wassenaar – Op woensdag 12 september 2012 van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

STEMPAS ÉN IDENTITEITSBEWIJS

Voorafgaand aan de verkiezingen ontvangt u uw stempas. Met uw stempas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt vermeld, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Dit houdt in dat u, binnen de gemeentegrenzen, op de dag van de verkiezing zelf kunt bepalen in welk stemlokaal u uw stem wil uitbrengen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren dan mag u niet stemmen.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee. 

Om een stem uit te kunnen brengen worden alle kiesgerechtigde inwoners opgeroepen. Uw stempas wordt op of kort na 23 augustus 2012 aan huis bezorgd.

STEMLOKALEN

De adressen van de stemlokalen van de gemeente Wassenaar zijn:

 1. Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22
 2. Schoolgebouw, Bloemcamplaan 52
 3. Buurtcentrum, Charlottestraat 5
 4. Van Ommerenpark woonzorgcentrum, Van Ommerenpark 200
 5. Ridderhof, Ridderlaan 1
 6. Sophiekehuis, Van Zuylen van Nijeveltstraat 313
 7. Schoolgebouw, Herenweg 4
 8. Schoolgebouw, Middelweg 33
 9. Verpleeghuis Duinstede, Deijlerweg 208
 10. Gebouw Sion, naast Sint Jozef Kerk, ingang Parklaan
 11. Gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45
 12. Buurtcentrum Oostdorp, Zonneveldweg 55a
 13. Voormalig schoolgebouw (BSO Bellesteyn), Prof. Molenaarlaan 73
 14. Buurtcentrum, Van Polanenpark 105 

De stemlokalen zijn  geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur en toegankelijk voor mindervaliden.

STEMMEN BIJ VOLMACHT / IEMAND ANDERS GAAT VOOR U STEMMEN

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG VOLMACHT

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Dit mag een kiezer uit elke gemeente in Nederland zijn. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Daarvoor zijn aanvraagformulieren gratis beschikbaar bij het Klant Contact Centrum op het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45 en op www.wassenaar.nl.

Een ingevuld aanvraagformulier moet uiterlijk 29 augustus 2012 ingediend zijn bij de gemeente Wassenaar, t.a.v. Verkiezingen, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Als uw verzoek om bij volmacht te stemmen is ingewilligd, krijgt u daarvan schriftelijk bericht en ontvangt de kiezer die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Uw stempas is dan niet meer geldig. U mag niet meer zelf gaan stemmen. Degene die voor u gaat stemmen, moet dit doen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan u reeds een kiezerspas is verstrekt.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.

De gemachtigde kan iedereen zijn die in Wassenaar woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor de verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS / U WILT GAAN STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE IN NEDERLAND

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet ueen kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentekantoor te gaan. Daar wordt dan uw stempas omgezet in een kiezerspas. En met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. Het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk tot en met vrijdag 7 september 2012.

Het is ook mogelijk om dit verzoek schriftelijk te doen. Het formulier is verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum of via www.wassenaar.nl. Dit verzoek kan tot uiterlijk 29 augustus 2012 worden ingediend.

STEMMEN PER BRIEF

Als u op 12 september niet in Nederland bent vanwege uw beroep of werkzaamheden van u of van uw partner dan kunt u per brief stemmen. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Het formulier is verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum of via www.wassenaar.nl. Uw verzoek moet uiterlijk 15 augustus ingediend zijn bij de gemeente Wassenaar, t.a.v. Verkiezingen, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Na inwilliging van het verzoek zal door de gemeente een stembiljet worden toegestuurd naar het door u opgegeven adres in het buitenland.

OVERIGE INFORMATIE

De lijsten met kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen wor­den in Wassenaar huis aan huis verspreid op 30 augustus 2012.

Voor slechtzienden is er op de verkiezingsdag, in ieder stemlokaal, een in zeer groot lettertype uitgevoerde kandidatenlijst en een loupe aanwezig.

Voor blinden is er op het gemeentekantoor bij het Klant Contact Centrum een in braille uitgevoerde kandidatenlijst be­schikbaar.

Op het gemeentekantoor is ook een kandidatenlijst in gesproken vorm beschikbaar.

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team verkiezingen. Zij zijn bereikbaar maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 14070, keuze 3 of e-mailadres: verkiezingen@wassenaar.nl .

Het bezoekadres van het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor is Johan de Wittstraat 45. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Op woensdag zijn we geopend van 08.30 uur tot 20.00 uur.

Op de verkiezingsdag, woensdag 12 september 2012, is het Klant Contact Centrum geopend tot 16.00 uur. De avondopenstelling komt op de verkiezingsdag te vervallen!

Informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de gemeente www.wassenaar.nl en op www.verkiezingen 2012.nl

PUBLICATIEBORDEN VERKIEZINGSPOSTERS

In week 31 zullen er op de onderstaande locaties borden worden geplaatst die gebruikt kunnen worden door de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012.

1. Wijk Kerkehout
2. Hoek Stoeplaan/Wittenburgerweg
3. Hoek Groot Haesebroekseweg/Koninginneweg
4. Storm van ‘s-Gravesandeweg tegenover Spelderslaan
5. Backershagenlaan tegenover Hartenkamp
6. Storm van ‘s-Gravesandeweg nabij Sophiekehuis
7. Europaschoolplein
8. Rozenplein
9. Wethouders Huibregtseschool
10.Hoek Starrenburglaan/Van Cranenburchlaan
11.Hoek Strandwal / Van Duivenvoordelaan
12.Molenplein

Tags

2012Tweede kamerverkeizingenTweede kamerverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top