Skip to content

Erepenning van de gemeente Wassenaar voor de heer G.E. Coenraad

30 augustus 20122 minute read

Wassenaar – Op donderdag 30 augustus reikt burgemeester Jan Hoekema de Erepenning der gemeente Wassenaar uit aan de heer G.E. Coenraad. De Erepenning wordt aan de heer G.E. Coenraad toegekend op grond van zijn aanzienlijke bijdrage in de totstandkoming van de verregaande samenwerking voor het basisonderwijs in Wassenaar. De uitreiking vindt plaats op donderdag 30 augustus om 16.00 uur in Kasteel de Wittenburg (Landgoed De Wittenburg 1).

Loopbaan
De heer Coenraad is in 1971 begonnen als onderwijzer op de Europaschool. Via de Van Wassenaer Obdamschool is hij in 1982 gestart op de Bloemcampschool. In 1985 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en waarnemend directeur aan de Bloemcampschool. In 1995 werd hij ook benoemd tot adjunct-directeur van de Wethouder Huibregtseschool. In 1997 werd hij benoemd tot directeur van de openbare basisscholen in Wassenaar. Met ingang van 2008 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd en werd hij benoemd tot directeur/bestuurder van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar.

Nevenactiviteiten
Naast werkzaamheden te hebben verricht ten behoeve van het openbaar basisonderwijs heeft de heer Coenraad zich in het bijzonder ingezet voor het gehele Wassenaarse basisonderwijs. Hij was ondermeer actief als:
– Voorzitter van de BOVO-commissie Engels die de invoering van één methode Engels voor alle basisscholen heeft aangeschaft.
– Lid van de BOVO-commissie die leerstofafspraken hebben opgesteld voor de vakken rekenen en wiskunde voor de hoogste groepen van de basisscholen en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
– Vanaf 1996 lid van de projectgroep Weer Samen Naar School (WSNS) die het samenwerkingsverband Wassenaar/Leidschendam omvat.
– Lid van de projectgroep computergebruik waarin voorstellen werden gedaan voor gezamenlijke ontwerpen en uitvoeringen voor de basisscholen in Wassenaar.
– Lid en secretaris van de Directeurenkring van de Wassenaarse basisscholen (1999-2004).
– Lid en secretaris van het Managementteam van het ScholenCollectief Wassenaar (1999-2004), een uniek samenwerkingsverband in Nederland van de zes schoolbesturen van het basisonderwijs in Wassenaar. Het doel is te komen tot een federatief verband volgens het Governance-Policy-model.
– Lid van het Platform Onderwijs Wassenaar (1998-2003).
– Lid en secretaris van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Stichting ScholenCollectief Wassenaar (2004- 2010). Het doel is te komen tot vergaande samenwerking tussen de zes schoolbesturen en negen basisscholen van Wassenaar.

Tags

ErepenningGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top