Skip to content

SnelwegofGroenweg dient zienswijze in tegen de RijnlandRoute

3 september 20122 minute read

Wassenaar – SnelwegofGroenweg maakt ernstig bezwaar tegen de aanleg van de RijnlandRoute dwars door de Papewegse en Zuidwijkse polders en het klaverblad in de Ommedijkse polder. “Daarmee gaat onnodig veel groen en natuurgebied verloren”, zegt Antoon Claassen. “Als die snelweg al nodig zou zijn dan bestaat er in de Churchill Avenue een uitstekend alternatief”, aldus de voorzitter van SnelwegofGroenweg.

Dalend autoverkeer
De Wassenaarse actiegroep verzet zich al jaren tegen aantasting van de polders aan de noord- en oostzijde van ons dorp. “Allereerst omdat die weg helemaal niet nodig is zoals steeds duidelijker blijkt”, zegt Antoon Claassen. Ook volgens de provincie neemt het autoverkeer sinds 2005 niet meer toe. Daarmee volgt de provincie de landelijke trend. Onlangs bleek dat het verkeer op de verbrede A2 tussen Utrecht en Amsterdam sterk ‘achterbleef’. De weg is verbreed om ruimte te bieden aan 230.000 aito’s per dag. Dat aantal zou in 2020 bereikt moeten zijn. Volgens de nieuwe berekeningen wordt dat aantal op z’n vroegst in 2065 gehaald. “Niet vreemd”, voegt Antoon Claassen eraan toe. “Steeds meer bedrijven stimuleren het thuiswerken en maken het reizen buiten de spits voor hun medewerkers mogelijk, kijk bijvoorbeeld naar een bedrijf zoals de KPN. Andere bedrijven dringen het vrachtverkeer enorm terug, zoals Heineken dat bij Zoetermeer een haven aanlegde om grondstoffen over het water aan te kunnen voeren. De provincie is voor die onomkeerbare trends volslagen blind.

Valkenburg
Het argument ‘eerst bewegen dan bouwen’ onderschrijft SnelwegofGroenweg nog steeds. Maar de actiegroep wijst er ook op dat het bewegen veel eenvoudiger en goedkoper kan dan door de RijnlandRoute aan te leggen. Niet alleen door genoemde trends, ook omdat het anatal te bouwen woningen op het voormalig vliegkamp Valkenburg is teruggeschroefd, datzelfde geldt ook voor het bouwtempo. Daarbij komt dat de gemeente Katwijk, waar ‘Valkenburg ‘ onder valt, andere bouwprojecten in de gemeente voorlopig heeft stop gezet of sterk vertraagd. “Ook dit is een trend die je overal ziet, ook in ons dorp. Kijk bijvoorbeeld naar de Hoge Klei waar bouwpercelen ingezaaid zijn en woningen na oplevering nog steeds leeg staan.

Tags

RijnlandRouteSnelwegofGroenwegZienswijze
Gerelateerde artikelen
Back To Top