Skip to content

Bekendmaking opheffen route

17 september 20122 minute read

Wassenaar – De gemeenteraad van Wassenaar is voornemens om de door haar aangewezen route voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg 44 in Wassenaar op te heffen. Hierdoor hoeven vervoerders van gevaarlijke stoffen geen ontheffi ngen meer aan te vragen. Transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg 44 blijft mogelijk omdat die als rijksweg aangewezen is voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Met dit voornemen volgt de gemeenteraad een advies van het Bureau Externe Veiligheid Haaglanden op. Uit dit advies blijkt dat de bestaande routering binnen Wassenaar niet bijdraagt aan de veiligheid van het vervoer vergeleken met het niet hebben van de routering. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen biedt reeds de nodige bescherming.

Zienswijze uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het voorgenomen besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken vanaf donderdag 20 september 2012 bij de centrale balie ter inzage in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Bent u het niet eens met dit voornemen? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van ter inzagelegging een schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Wassenaar. Gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Maak dan ruim voor het einde van de termijn van zes weken een telefonische afspraak. Daarvoor belt u naar 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Tags

GemeenteraadGevaarlijke stoffenRoute
Gerelateerde artikelen
Back To Top