Skip to content

De Wassenaarse Raad kiest anders dan de wethouder

22 september 20123 minute read

Wassenaar – Afgelopen maandag 17 september kwam er een einde aan een ruim zesjarige traditie in de Wassenaarse Raad om unaniem besluiten te nemen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wassenaar kende vanaf de invoering van de WMO per 1-1-2007 een traditie dat de woordvoerders welzijn in de Raad eensgezind met de wethouder optrokken in de vormgeving van de WMO in Wassenaar. Of het nu ging om de huishoudelijke hulp, de informatie functie of het tot stand brengen van gezinsvervangende tehuizen.

Onder druk van noodzakelijke bezuinigingen op de WMO is die traditie de afgelopen twee jaar steeds verder afgebladderd. Hier wreekt zich wellicht het feit dat de Sociale Zaken en WMO tevens wethouder van Financiën is in het huidige College van VVD, CDA en D66, dat na de verkiezingen van voorjaar 2010 aantrad,. Bij het aantreden van dat College heb ik daar al mijn bedenkingen tegen uitgesproken. In ieder geval moeten wij steeds constateren dat voor deze wethouder het halen van de bezuinigingen belangrijker lijkt dan de effecten van deze bezuinigen. Blijkbaar wint de wethouder Financiën het steeds van zijn andere helft; de vakwethouder Welzijn en Sociale Zaken. Ook het feit dat de VVD in de zorg een heilig geloof in marktwerking ten toon spreidt, terwijl anderen daar toch genuanceerder tegenover staan, heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de verwijdering tussen de VVD en de andere partijen in de Raad op het WMO dossier.

Dit proces van ruim twee jaar culmineerde op maandag 17 september in de Raad. Oppositie en een deel van de coalitie kozen in tegenstelling tot het College niet voor een puur markt georiënteerde oplossing als het Dynamisch Selectie Model (een soort permanente veiling), maar voor het Zeeuws Model en het vaststellen van basistarieven voor de Huishoudelijke Zorg gebaseerd op een fatsoenlijke beloning voor de zorgverleners. Dit deed de Raad door een motie van mevr. Den Hartog – Fast (CDA) en een initiatief voorstel van mijn (PvdA) hand aan te nemen, met alleen de stemmen van de VVD tegen. Een goede zaak voor de cliënten, die nu hun vertrouwde hulp kunnen behouden. Een goede zaak voor de Gemeente, die gekozen heeft voor kwaliteit en continuïteit.

Ik dank al mijn Collega’s van DLW, D66, GL, WWW, CDA en VVD voor het open en constructieve overleg over de WMO gedurende de afgelopen jaren. Maar een bijzonder woord van dank aan Mevr. Den Hartog – Fast van het CDA, met wie ik de afgelopen maanden bijzonder intensief heb samengewerkt om dit te bereiken is hier op zijn plaats.

Pim van de Locht, fractievoorzitter PvdA

Tags

GemeenteraadPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top