Skip to content

Samenwerking in plaats van marktwerking

24 september 20122 minute read

Wassenaar – Alle fracties – behalve de VVD – stemden afgelopen maandag tegen het voorstel van VVD-wethouder Marc van Dijk voor meer marktwerking in de Wassenaarse zorg. Op initiatief van het CDA en de PvdA blijft het huidige systeem gehandhaafd, waarbij mensen die zorg nodig hebben zelf kunnen kiezen welke zorgverlener die mag bieden en waarbij de kwaliteit gewaarborgd is.

Zorg is in ons land ingewikkeld georganiseerd en voor velen lijkt het een theoretische discussie. De besluiten van de gemeenteraad hebben echter grote gevolgen voor de mensen die zorg nodig hebben. In Wassenaar wordt in de Huishoudelijke Hulp en Verzorging nu gewerkt naar het Zeeuwse Model. Dat houdt in dat u via de door u gekozen zorgaanbieder (bijv. SWZ-Florence-1-2-3 Schoonhuis) die hulp krijgt die u nodig heeft. En zoveel mogelijk via dezelfde hulpverlener en waarbij de kwaliteit gewaarborgd is.

Maar omdat er ook in de WMO bezuinigd moet worden, wilde het College overstappen naar het Dynamische Veiling Model. Daarbij wordt een cliënt op een veiling geplaatst en kunnen zorgaanbieders daarop in schrijven. De zorgvrager moet dan maar afwachten welke zorgaanbieder als goedkoopste uit de bus komt.

CDA-woordvoerder Dineke den Hartog bracht samen met PvdA-voorman Pim van der Locht in dat dit indruist tegen de nieuwe wetgeving die inmiddels van kracht is. Daarbij staat de kwaliteit van de zorg centraal en moet er gewaarborgd zijn dat mensen die in de zorg werken, daar ook fatsoenlijk voor betaald worden. Alleen op die manier kun je als gemeente garanderen dat mensen goede zorg krijgen.

Het CDA bepleit dat de gemeente goede afspraken maakt met de zorgaanbieders om er zo voor te zorgen dat mensen die dat nodig hebben, de zorg krijgen die zij nodig hebben. Zorgen voor een goede samenwerking en mensen niet overlaten aan de jungle van de marktwerking.

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, heeft de Wassenaarse gemeenteraad daar unaniem vóór gestemd. Het is jammer dat de VVD als enige partij die lijn nu loslaat.

Tags

CDAWassenaarWMO
Gerelateerde artikelen
Back To Top