Skip to content

Voorontwerp bestemmingsplan Hofcamp 2013

25 september 20122 minute read

Wasseaar – Het voorontwerp bestemmingsplan Hofcamp 2013 is opgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de Rijksstraatweg (inclusief Den Deijl Oost), de achtererfscheidingen van de percelen langs de Lange Kerkdam (oneven nummers), de van Zuylen van Nijveltstraat (tussen Joh. de Wittstraat en Oostdorperweg), de Oostdorperweg, Van Polanenpark, de Zuidwijklaan, de Seringenlaan en de Aronskelkweg.Het nieuwe bestemmingsplan gaat hoofdzakelijk uit van het bestemmen van de bestaande situatie.

Het voorontwerp bestaat uit de volgende documenten:

Periode ter inzage legging
Het voorontwerp ligt vanaf 26 september tot en met 6 november 2012 voor een ieder ter inzage bij het KlantContactCentrum (KCC) van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook in te zien via de website www.wassenaar.nl

Wilt u reageren op het voorontwerp?
Op woensdag 10 oktober a.s. van 19:00 tot 20:00 uur is er in Raadhuis De Paauw aan de Raad-huislaan 22, 2242 CP Wassenaar, een inloopgelegenheid om vragen te stellen over het voorontwerp bestemmingsplan aan medewerkers van de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heren M. Mulder of B. Hoogenboom, beiden bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente 14070 (toets alleen deze vijf cijfers)

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indienen tegen dit voorontwerp bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Dat kan ook per email aan: gemeente@wassenaar.nl

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor kunt u, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via tel. 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Tags

Hofcamp 2013VoorontwerpWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top