Skip to content

Behoud kwaliteit in WMO ondanks bezuinigingen

5 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Het raadslid (VVD) valt het CDA en WWW aan omdat zij initiatief voorstel van mijn hand ondersteunen. Kinderachtig en bovendien onjuist. De kern van haar betoog is dat kwaliteit alleen gegarandeerd kan worden door het geleverde aantal uren huishoudelijke hulp (87.000 p.j.) te handhaven. Dat laatste zou uiteraard prettig zijn. Maar als dat gebeurt door onder de Cao lonen voor geleverde diensten te gaan betalen dan vraag ik mij af of we dan dat doel bereiken. En zo ja ten koste van wie? En dan laat ik nog buiten beschouwing dat de wet sinds 1 September toch echt eist dat de CAO lonen in de sector het uitgangspunt moeten zijn.

Soms is het goed om nog eens naar het verleden te kijken. Bij de invoering van de WMO in 2007 was ook aanbesteed voor de huishoudelijke hulp. Dat resultaat zag er prijstechnisch goed uit voor de gemeente. Maar al gauw bleek dat de aanbieders zich in de markt hadden verkeken. Gevolg was dat er wachtlijsten ontstonden en medewerkers van de gemeente aanbieders op hun plichten moesten wijzen, dat hielp per geval, maar de wachtlijsten bleven groeien. Voor de toenmalige wethouder was dat in2009 aanleiding om met Raadsbrede steun over te gaan op een ander aanbestedingsmodel met op cao lonen gebaseerde tarieven. Gevolg goede lokale aanbieders  konden weer leveren en de wachtlijsten verdwenen als sneeuw voor de zon.

Dat nu de VVD bij monde van mevr. Schaeffer een bezuinigingsbuffer wil creeeren door beneden de cao lonen te willen betalen, roept bij mij twee vragen op:
1. Wil zij buffers opbouwen ten koste van toch al niet hoog ingeschaalde medewerkers?
2. Wil zij terug naar de wachtlijsten van weleer?

Ik voor mij ben blij dat de Raad minus de VVD een andere keuze maakt. Betaal een fair loon voor geleverde diensten en kijk of het dan met wat minder uren kan. Zo’n 3000 uur minder op een totaal van 87.000 uur moet toch te realiseren zijn zonder ernstige gevolgen en in ieder geval te verkiezen boven het opnieuw ontstaan van wachtlijsten.

Pim van de Locht, fractievoorzitter PvdA.

Tags

PvdAWassenaarWMO
Gerelateerde artikelen
Back To Top