Skip to content

Hogere vrijstelling erfbelasting door mantelzorgcompliment

8 oktober 20122 minute read

Wassenaar – In de media zijn berichten verschenen over het mantelzorgcompliment en de erfbelasting. Een mantelzorgcompliment ( t.w.v. 200,– euro) heeft geen gevolgen voor een persoonsgebonden budget (PGB) en ook niet voor de belasting, een uitkering of eventuele toeslagen, maar eventueel wel voor de erfbelasting.

Is uw mantelzorger een inwonend eerstegraads familielid? Het mantelzorgcompliment kan invloed hebben op de erfbelasting die erfgenamen moeten betalen. Inwonende eerstegraads familieleden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde vrijstelling. Dat houdt in dat er minder erfbelasting over de nalatenschap hoeft te worden betaald. Een van deze voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling is het ontvangen van een mantelzorgcompliment. Ziet u in deze situatie af van het geven van een mantelzorgcompliment aan een inwonende bloedverwant of geeft u iemand anders dan uw erfgenaam het mantelzorgcompliment? Dan kan dit grote nadelige financiële gevolgen hebben voor uw erfgenaam.

Diverse mantelzorgers hoeven of willen het mantelzorgcompliment niet of vinden het te veel gedoe, maar let op: het afzien van dit extraatje kan bij de erfenis een kapitaal kosten. Het advies luidt dus: bij twijfel altijd het mantelzorgcompliment aanvragen.
De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers, omdat mantelzorgers grote bedragen besparen op ziekenhuis- en verpleeghuiskosten. Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele zorg nodig is en dat u als mantelzorger nu vrijwillig en onbetaald doet. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u lezen, op basis waarvan en op welke wijze u een mantelzorgcompliment kunt aanvragen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Sociale verzekeringsbank in Utrecht of de Regionale Mantelzorg Organisatie Haaglanden (RMO), voor Wassenaar: Michiel den Oudsten, secretaris, tel: 06-42695799

Tags

ErfbelastingMantelzorgcomplimentWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top