Skip to content

Waardering WWW voor WMO besluit: de mens telt, niet de boekhouder

8 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Het mag best wel eens gezegd worden De fractie van Wat Wassenaar Wil (WWW) heeft veel waardering voor de inzet van de PvdA, GL en CDA om uitdrukkelijk te kiezen voor de zwakkeren in Wassenaar in de WMO. Van WWW alle lof voor de CDA fractie dat zij – ondanks de zeer zware druk van het college en de fractie van de VVD – vast bleef houden aan haar sociale gezicht. Zij heeft nu laten zien over haar coalitieschaduw heen te kunnen stappen. Ook onze complimenten aan D66. En niet te vergeten de nuttige adviezen van de Griffier. Na maanden van overleg is een uiteindelijk een zorgvuldig besluit tot stand gekomen.

Hoewel WWW buitengewoon zuinig is op de belastingcenten van de Wassenaarders vindt de fractie van WWW het menselijk aspect en de bescherming van de zwakkeren in Wassenaar in de WMO belangrijker. Natuurlijk moet je WMO-zaken efficient regelen zoals het gebruik van scootmobielen en misbruik aanpakken. Dast vinden wij belangrijker dan fraaie bestuurspaleizen.

Merkwaardig is dat, ondanks dat een ruime meerderheid van de Raad voor samenwerking en niet voor marktwerking is in de toebedeling van de huishoudelijke hulp (die veel impact heeft in het bestaan van de degene die deze hulp krijgt) de VVD fractie blijft doordrammen om alsnog het besluit terug te draaien. De wethouder lijkt het besluit via een nieuwe overlegronde te willen corrigeren zoals de VVD fractie en hij willen. .

Voor WWW is bij e WMO principieel het uitgangspunt: De mens telt, niet de boekhouder. De kwaliteit van het leven is belangrijker dan kille cijfertjes. Daarom staat WWW er achter het genomen besluit, anders zouden wij het niet steunen.

WWW wordt vaak verweten tegen besluiten van de coalitie zijn. Dat is onzin. Wij steunen alleen besluiten die goed zijn voor Wassenaar. En juridisch niet kloppen, anders sneuvelen deze bij de eerste de beste rechter.Dat komt door ambities van het college nogal eens voor en daar wordt Wassenaar niet beter van.

WWW vindt dat wethouders besluiten van de Raad moeten uitvoeren. Niet andersom. De raad is geen ja-knikmachine. Dan voert zij niet haar mandaat van de kiezer uit. Wethouders en raadsleden die daar moeite mee hebben moeten hun conclusies trekken en kunnen beter opstappen. Dat is beter voor hun zelf, en zeker beter voor Wassenaar.

Dorine Nieuwzwaag, fractie Wat Wassenaar Wil

Tags

WassenaarWMOWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top