Skip to content

BROEM-dag in Wassenaar

9 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Op donderdag 1 november a.s. vinden wederom senioren rijvaardigheidstrainingen plaats in Wassenaar. Automobilisten van vijftig jaar en ouder kunnen onder deskundige begeleiding hun verkeerskennis en rijvaardigheid opfrissen. Meedoen aan de rijvaardigheidstraining heeft geen consequenties voor het rijbewijs en is nuttig en leerzaam voor iedereen. De rijvaardigheidstraining wordt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met VVN.

Veel automobilisten die zo’n dertig jaar geleden hun rijbewijs hebben gehaald, zijn ervaren bestuurders die routinematig aan het verkeer deelnemen. Toch schuilt daarin een sluipend gevaar. Wie op basis van routine en ervaring handelt, komt in sommige situaties iets te kort. Het verkeer wordt almaar intensiever, kruispunten ingewikkelder en verkeerssituaties onoverzichtelijker. De juiste kennis van de nieuwe verkeersregels en deze ook op de juiste manier toepassen kan ongelukken voorkomen.

Wie voor zichzelf eens wil nagaan hoe hij of zij ervoor staat, kan op de BROEM-dag onder begeleiding van een rijinstructeur een testrit maken. Ook wordt in een workshop de kennis over de nieuwe verkeersregels opgefrist. Medewerkers van VVN nemen bij de deelnemer een reactietest af. Tot slot wordt er in samenwerking met BeterHoren en Hans Anders een gehoor- en ogentest aangeboden.

Aanmelden
De rijvaardigheidsritten worden gehouden op donderdag 1 november 2012 bij Cultureel centrum De Warenar in Wassenaar. Aanvang 10.00 uur of 14.00 uur.

U neemt deel met uw eigen auto. Een BROEM-dag duurt drie uur en kost € 15,– p.p, inclusief koffie en thee. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail : vvndenhaag@telfort.nl met vermelding van naam en adresgegevens of per post: Papegaailaan 7, 2566 XP te Den Haag. Faxen kan ook: (070) 323 85 29. Meer informatie: www.vvnhaaglanden.nl
Na aanmelding ontvangt men een bevestiging.

Tags

BROEM-dagVVNWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top