Skip to content

Voor de PvdA staat de klant centraal!

9 oktober 20124 minute read

Wassenaar – Na twee jaar sleuren en trekken weer duidelijkheid Huishoudelijke Hulp in Wassenaar. Na twee jaar sleuren en trekken weer duidelijkheid Huishoudelijke Hulp in Wassenaar.

De ellende begon in 2010 toen door nieuwe verreken methodiek Wassenaar werd gekort op de WMO bijdrage en het nieuwe College zonder PvdA en GL van start ging. De WMO en Sociale Zaken portefeuille ging naar Fin wethouder Marc van Dijk (VVD). De gevolgen werden snel duidelijk, financien won het van SoZa en WMO.

Een van de bezuinigingsdoelstellingen werd: twee ton op HH door goedkoper in te kopen. De wethouder is vervolgens regelmatig bevraagd hoe hij dit dacht te doen. Zijn antwoord: ik studeer op goedkoper aanbesteding’s model. Nu studeren mag, maat de Raad wenste wel op de hoogte te worden gehouden. En ja hoor de wethouder vergaste ons op het Dynamisch Selectie Model, een soort permanente veiling van wmo clienten en de laagst biedende hulpverlener wint.

Laat dat nu het model zijn dat de laatste jaren voor zoveel onrust heeft gezorgd in Leiden eo. Zozeer zelfs dat de SP er een verkiezingsthema van maakte in Leiden en daar inderdaad de PvdA uit het College verdrong.Wel wrang dat de SP wethoudster daarna het DSM handhaafde uit financiële overwegingen.

Terug naar Wassenaar. Onder druk van de WMO woordvoerders van alle partijen zag de wethouder in 2011 af van het Dynamisch Selectie Model en ging in gesprek met een grote lokale aanbieder. Het idee was het gehele WMO budget daar te stallen en deze aanbieder als hoofdaannemer verantwoordelijk te maken voor de totale uitvoering van de WMO zorg.
Opmerkingen/vragen van mijn kant welke controle mechanismen de wethouder wilde inbouwen om de risico’s van monopolievorming te voorkomen negeerde hij. Pas toen hij juridisch advies kreeg dat zijn benadering in strijd kon zijn met Europese aanbestedings regels blies hij de exercitie af. Wij schrijven dan december 2011.

In februari 2012 , nadat de wethouder schriftelijke vragen van mijn kant, weer volkomen onder de maat had beantwoord, heb ik besloten dat een op dialoog gerichte benadering bij deze wethouder niet werkt. Maar met een van de 21 zetels in de Raad heb je dan wel bondgenoten nodig. De VVD kwam niet in aanmerking, die zou uiteindelijk de eigen wethouder steunen. De grote lokale partij WWW toonde zijn sociale gezicht steeds vaker. Maar dat is samen met GL, onze vaste partner, nog geen meerderheid. Het CDA had dus de sleutel. Nu was het CDA altijd op dit punt voorstander van een lokaal samenwerkingsmodel geweest.
Van de kant van de wethouder bleef het verdacht stil, terwijl er wel signalen waren dat hij weer aan het Dynamisch Selectiemodel dacht. Tenslotte paste onze samenwerkingspartner Voorschoten dat ook toe. Daarom heb ik agendering van de WMO gevraagd op de laatste vergadering voor het zomer reces, begin juli. Daar werd nog een door mij ontworpen Raadsbreed gesteunde motie aangenomen, die voor de zoveelste maal de wethouder vroeg om een objectieve vergelijking te maken tussen het Dynamisch Selectie Model en het bij ons goed functionerende Zeeuws model.

Een paar dagen later was ik tevreden in mijn vakantiehuisje toen ik werd opgebeld. Of ik wist dat de gemeente Wassenaar inmiddels volgens het Dynamisch Selectie Model Europees had aanbesteed? Nee dus en enigszins boos de burgemeester gebeld: “als dit waar is is het oorlog!”
De toezegging afgedwongen dat er geen onomkeerbare besluiten zouden worden genomen en contact met CDA gezocht, die het gloeiend met mij eens waren. Terug van vakantie eind augustus gesprekken in het veld gevoerd weer met het CDA. Vervolgens op 3 september in de Raad het College gedwongen de aanbesteding op te schorten en op 17 september in de Raad besloten verder te gaan met het Zeeuws model en als Raad zelf de tarieven te gaan vaststellen. Dat laatste is gebeurd op 8 oktober.

Wat zijn nu de belangrijkste winst punten van dit besluit?
1. Onder het Zeeuws model staat de klant centraal, die kiest zelf zijn dienstverlener.
2. De klant is op deze manier zeker dat hij/zij de oude vertrouwde hulp kan behouden. Zeker voor klanten op leeftijd een belangrijk element.
3. De hulpverlener wordt een fair cao loon betaald.
4. De lokale  kunnen deze markt blijven bedienen.
5. Door middel van een “social return” clausule worden de werkgevers gestimuleerd stage plekken aan te bieden en Wassenaarse klanten van de bijstand in dienst te nemen.

Het enige nadeel is dat van de gewenste 200.000 bezuinigingen er nu nog zo’n 60 a 70.000 gevonden moeten worden. Mijn indruk is dat zulks op andere manieren gevonden moet kunnen worden.

Pim van de Locht

Tags

Huishoudelijke HulpPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top