Skip to content

College Wassenaar start onderzoek naar projecten bij Den Deijl

10 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Het Wassenaarse college heeft opdracht gegeven tot een grondig en met spoed uit te voeren extern onderzoek naar de financiële situatie rond de projecten bij Den Deijl waaronder de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de snelweg N44 en de snelfietsroute Via 44. Dit naar aanleiding van mogelijke overschrijdingen van het budget wat voor de bouw van deze en andere projecten in dit gebied beschikbaar is gesteld. Bij reguliere controlewerkzaamheden werden aanwijzingen gevonden van financiële overschrijdingen. Deze kunnen mogelijk oplopen tot een bedrag van € 1,6 miljoen.

Projecten rondom Den Deijl voor Wassenaar veelomvattend
Het project Den Deijl bestaat uit diverse infrastructurele deelprojecten zoals o.a. de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder de verkeersdrukke N44, de aanleg van de provinciale  ‘snelfietsroute Via 44’, de reconstructie van een carpoolstrook, het vervangen van ondergrondse rioleringen, water- en internetkabels, en het plaatsen van betonnen barriers.

Opdracht tot onmiddellijke onderzoek
Het college van B&W zal het onderzoek door een extern accountantsbureau laten uitvoeren. Het onderzoek moet binnen een maand worden afgerond. Verder is extra toezicht georganiseerd op de wijze waarop het huidige projectmanagement wordt uitgevoerd. De mogelijke kostenoverschrijdingen zullen nader worden onderzocht. Vaststaat dat diverse juridische procedures kostenverhogend hebben gewerkt. Daarnaast zullen mogelijke andere oorzaken in beeld worden gebracht zoals nachtelijke werkzaamheden en de extra inzet van verkeersregelaars ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Niet eerder voorgekomen
De gemeente Wassenaar heeft eerdere diverse (voor Wassenaar) grote bouwprojecten succesvol en binnen het beschikbare budget afgerond zoals de bibliotheek, de grote restauratie van de hoofdwegen binnen Wassenaar (3-assen) of de bouw van het nieuwe zwembad. Bij de uitvoering van de projecten rondom het gebied Den Deijl gaat het om een nieuwe werkwijze van uitvoering en dient volgens het college zorgvuldig, gedegen en tot de bodem worden uitgezocht.

Financiën van Wassenaar zijn gezond en robuust
Tientallen jaren van behoedzaam begroten en financieel degelijk en spaarzaam beheer hebben ertoe geleid dat de huidige financiële positie van de gemeente Wassenaar robuust en degelijk is. Het mogelijke tekort kan incidenteel worden opgevangen.
Afronden fiets- en voetgangerstunnel is van groot belang voor de veiligheid Wassenaarse en Voorschotense schooljeugd
Vele tienduizenden fietsbewegingen gaan over en weer over het huidige zeer drukke verkeerskruispunt bij de N44. Het is de inzet van het Wassenaarse college van B&W dat de bouw van de tunnel zo spoedig mogelijk gebruiksklaar wordt afgerond. Evenals het succesvol afronden van de snelfietsroute Via 44.

Tags

CollegeDen DeijlWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top