Skip to content

Dienke Dekker opent de jaarlijkse BROEM-dag

16 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Op donderdag 1 november a.s. opent wethouder Dienke Dekker (CDA) de jaarlijkse BROEM-dag in Wassenaar. Tijdens de BROEM-dag vinden er rijvaardigheidstrainingen plaats voor senioren in Wassenaar. Automobilisten van vijftig jaar en ouder kunnen onder deskundige begeleiding hun verkeerskennis en rijvaardigheid opfrissen. Meedoen aan de rijvaardigheidstraining heeft geen consequenties voor het rijbewijs. De rijvaardigheidstraining wordt georganiseerd door het Stadsgewest Haaglanden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en gemeente Wassenaar.

Het verkeer is aan verandering onderhevig
Veel automobilisten die zo’n dertig jaar geleden hun rijbewijs hebben gehaald, zijn ervaren bestuurders. In de loop der jaren is het verkeer intensiever geworden en zijn kruispunten en verkeersituaties ingewikkelder geworden. Door het opfrissen van de kennis op het gebied van de nieuwe verkeersregels en te leren hoe deze ook op de juiste manier toe te passen, kunnen er ongelukken voorkomen worden.

Test jezelf
Wie voor zichzelf eens wil nagaan hoe hij of zij ervoor staat, kan op de BROEM-dag onder begeleiding van een rij-instructeur een testrit maken. Ook wordt in een workshop de kennis over de nieuwe verkeersregels opgefrist. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland nemen bij de deelnemer een reactietest af. Tot slot wordt er in samenwerking met BeterHoren en Hans Anders een gehoor- en ogentest aangeboden. De uitkomsten van de tests hebben geen consequenties voor het rijbewijs.

Aanmelden
De rijvaardigheidsritten worden op 1 november vanaf 10.00 uur gehouden bij Cultureel centrum De Warenar in Wassenaar. U neemt deel met uw eigen auto. Een BROEM-dag duurt drie uur en kost €15 per persoon, inclusief koffie en thee.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail : vvndenhaag@telfort.nl met vermelding van naam en adresgegevens of per post: Papegaailaan 7, 2566 XP te Den Haag. Faxen kan ook: (070) 323 85 29. Na aanmelding ontvangt men een bevestiging. Meer informatie vindt u op www.vvnhaaglanden.nl

Tags

BROEM-dagDienke DekkerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top