Skip to content

Lezingen-avond ANV Santvoorde met als thema ‘Vitaal platteland’

18 oktober 201259 second read

Wassenaar – Dit belooft een interessante avond te worden met actuele onderwerpen zoals de toekomst van het weidevogelbeheer in de polders tussen Den Haag en Leiden. Maar ook de vergroening van het Europees landbouwbeleid en de consequenties hiervan voor het agrarisch gebied en tenslotte de mogelijkheden voor een gebiedscoöperatie.

Allen onderwerpen die betrekking hebben op het vitaal houden van het platteland en bediscussieerd worden met de leden van de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde en andere geïnteresseerden. Er zullen korte en bondige inleidingen worden gehouden die de basis vormen voor een mooie discussie. U bent van harte uitgenodigd!

Op de avond is een informatiestand van Santvoorde aanwezig met informatie over recreatie op het platteland (o.a. boerenlandgidsen) , weidevogelbeheer, streekproducten en verenigingsaangelegenheden.

Geef om uw directe omgeving. Kom naar de bijeenkomst. De entree is gratis. Door het beperkte aantal zitplaatsen in de zaal is inschrijving echter noodzakelijk. U kunt u aanmelden via het secretariaat van de Vereniging. eddemeijer@casema.nl of 06-11607058. De ontvangst van uw mail of telefoontje is bepalend voor deelname aan de bijeenkomst. Na aanmelding wordt het programma aan u toegezonden.

Datum: Woensdag-avond 24 oktober 2012
Plaats: Buitengoed HagenHorst, Oud Clingendaal 7, Wassenaar tel: 070-5121200
Tijd: 19.45 tot 22.15 uur

Tags

LezingSantvoordeVitaal platteland
Gerelateerde artikelen
Back To Top