Skip to content

CDA Wassenaar: Rioolheffing staat weer ter discussie!

23 oktober 201239 second read

Wassenaar – Tijdens de politieke markt van maandag 22 oktober is gesproken over het op andere wijze berekenen van de Rioolheffing. De door het college voorgestelde wijziging heeft naar het oordeel van het CDA en andere partijen ongewenste effecten. Het CDA pleit daarom voor een fundamentele discussie over de rioolheffing.

Nu is de rioolheffing gekoppeld aan het waterverbruik. De gegevens over het historisch watergebruik zijn onbetrouwbaar met als gevolg dat de aanslagen afgelopen jaar opnieuw berekend moesten worden. Een ongewenste situatie maar de door het college voorgetselde wijziging om nu de rioolheffing te bereken op basis van het aantal bewoners per perceel is wat het CDA betreft te kort door de bocht. De wethouder heeft toegezegd op korte termijn meerdere alternatieven in beeld te brengen waarna de raad een verantwoorde keuze kan maken.

Tags

CDARioolheffingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top