Skip to content

Nacht van de Nacht 2012

24 oktober 20123 minute read

Wassenaar – Op zaterdag 27 oktober vindt voor de zevende maal de Nacht van de Nacht plaats. Tijdens deze nacht gaan in het hele land duizenden lichten uit en er worden er op diverse plaatsen activiteiten voor publiek georganiseerd die de schoonheid van echte duisternis benadrukken.

Met de Nacht van de Nacht vragen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu aandacht voor de functie én schoonheid van de duisternis, en voor het besparen van energie. Als vanouds ondersteunt de gemeente Wassenaar dit initiatief van harte. Zij dooft die nacht bijvoorbeeld de aanlichting van de Dorpskerk, de Molen en Raadhuis De Paauw en als altijd dimt zij waar mogelijk de openbare verlichting. Doe ook mee om van deze nacht een succes te maken!

De Nederlandse nacht wordt elk jaar drie tot vijf procent lichter. Lichtvervuiling ontneemt bijna de helft van de Nederlanders het zicht op de sterrenhemel en nachtdieren raken in de war van de lichte nachten. Nederland is inmiddels één van de meest verlichte landen ter wereld. Natuurlijk is licht belangrijk voor de veiligheid of om aandacht te krijgen en het kan heel sfeervol zijn. Maar er kan veel slimmer en zuiniger verlicht worden zonder dat veiligheid of sfeer in het geding komen. Verlichting zorgt naast lichthinder voor éénvijfde van het elektriciteitsverbruik van bedrijven. Besparing op verlichting maakt ons land dus mooier en kan flink helpen om energie te besparen.

De gemeente Wassenaar is een ‘lichtend voorbeeld’ in haar afstemming van sociale- en verkeersveiligheid met leefbaarheid en duurzaamheid. Door een uitgebalanceerd openbaar verlichtingsbeleid te combineren met vernuftige techniek, bespaart zij niet alleen op energie en de daarmee gepaard gaande kosten, maar helpt zij bovendien de CO2 uitstoot te verminderen. Zeker nu de gemeente volledig gebruik maakt van groene stroom.

Doe mee!
Wij vragen u als inwoner van Wassenaar, om op zaterdag 27 oktober vanaf 19.00uur de verlichting, met name sier- en reclameverlichting in en om uw pand uit te zetten of te dimmen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als u het niet bij een eenmalige actie laat, maar u zich ervoor inzet om altijd zuinig en slim met verlichting om te gaan. Kijk daarom eens kritisch naar uw verlichtingsbeleid.

Tips
Om huis-, tuin- en keukenlichthinder te voorkomen is de simpelste tip dat u oplet dat u alleen verlicht wanneer dat nodig is. Om het huis kunt u sensorlampen, tijdschakelaars of bewegingsmelders gebruiken in plaats van lampen die de hele nacht branden. Stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht. Doof tuinverlichting na 23.00 u. Oranje of geel licht in buitenlampen is minder fel en geeft minder hinder dan wit licht, maar zorgt voor prima zicht. Let er verder op dat u (buiten)lampen gebruikt met een zo laag mogelijk vermogen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Nacht van de Nacht en de activiteiten die in het land georganiseerd worden, kijk dan op www.nachtvandenacht.nl Voor tips om energie te besparen op verlichting kijkt u bijvoorbeeld op: www.milieucentraal.nl

Tags

2012NVDNWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top