Skip to content

CDA Wassenaar: Nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening

25 oktober 20122 minute read

Wassenaar – Maandag 22 oktober j.l. werd in de Carrousel op de Paauw door de woordvoerders van de fracties het beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar behandeld. Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) van kracht. In dit beleidsplan wordt duidelijk gesteld wat onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Er wordt gewerkt met 3 pijlers waarvan preventie en nazorg de 1ste pijler is, om de cliënten erop te wijzen dat als zij nieuwe financiële verplichtingen aangaan, erop moeten letten dat zij deze wel kunnen betalen. Stabilisatie is de 2de pijler en die moet de uitgaven en inkomsten met elkaar in balans brengen. Tijdens dit stabilisatietraject mogen er geen nieuwe schulden ontstaan. En via de 3de pijler is er het oplossen om een schuldenvrije toekomst te realiseren. Doel hiervan is om de schuldenaar zijn schulden volledig te laten afbetalen. Omdat vanuit het Rijk geen extra structurele middelen ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering van de WGS, is een verhoging van het budget schuldhulpverlening noodzakelijk. De totale jaarlijkse kosten voor schuldhulpverlening zijn met invoering van de WGS vanaf 2013 op een hoger bedrag geraamd, dan begroot in 2012.

Het CDA igaat akkoord met de inhoud van het beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 en stemt in met het beschikbaar stellen van € 57.000,– t.b.v. de schuldhulpverlening in 2013. Formele besluitvorming vindt plaats in de raad van november.

Dineke den Hartog

Tags

CDASchuldhulpverleningWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top