Skip to content

Meer mogelijkheden voor bedrijven op Hoge Klei zonder extra bebouwing

26 oktober 20122 minute read

Wassenaar – De Hoge Klei is nog een klein stukje Wassenaar waar ieder voorjaar de bloembollen bloeien. Bij binnenkomst en het verlaten van ons dorp via de Kokshornlaan kunt u gelijk genieten van het open gebied tussen de bebouwde kom en de duinen. De aldaar gevestigde agrarische bedrijven zijn tegenwoordig echter niet alleen meer agrarisch bezig. Er vindt stalling plaats van caravans en vrachtauto’s maar er is ook een manege gevestigd. Dit alles is niet overeenkomstig de mogelijkheden van het bestaande bestemmingsplan.

Reden van deze activiteiten die op zich als niet agrarisch gezien moeten worden is dat de bedrijfsgrootte van de agrarische bedrijven niet genoeg economische zekerheid biedt voor de agrarische ondernemers. Het huidige gebruik in strijd met het bestemmingsplan is daarom uit economische overwegingen ontstaan. Op zich is dit veranderde gebruik voor het CDA bespreekbaar zolang dit maar niet leidt tot extra bebouwing Extra bebouwing is voor onze fracties onacceptabel. De open ruimte moeten we ook hier behouden. We willen een groene buffer behouden en versterken dus ook aan de poort van onze gemeente.

Dus voor het CDA geldt, meer mogelijkheden voor agrarische bedrijven zonder de Hoge Klei dicht te bouwen. Bij het bespreken van een nieuw bestemmingsplan Oostdorp-Hoge Klei zullen we dit uitdragen.

Theo Overdevest

Tags

CDAHoge KleiWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top