Skip to content

College is voornemens medewerking te verlenen aan bouw nieuwe woningen

31 oktober 201248 second read

Wassenaar – Het college van burgemeester en wethouder van Wassenaar maken bekend dat zij voornemens zijn medewerking te verlenen voor de bouw van 53 nieuwe woningen op de locatie van de oude woningen aan de Pieter Maritzstraat, St. Willibrordusstraat en de Hallekensstraat.

Gedurende zes weken, vanaf 31 oktober tot en met 11 december 2012, is voor een ieder via www.ruimtelijkeplannen.nl het ontwerp in te zien met nummer NL.IMRO.0629.OMGPMARITZSTRAAT-VG01. Het plan is ook in te zien via de gemeentelijke website en ligt tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen dit ontwerp bestemmingsplan bij het college van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL, Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Tags

CollegeMedewerkingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top