Skip to content

Safe@school les door wijkagent Patrick van der Meer

31 oktober 201227 second read

Wassenaar – Op 31 oktober heeft wijk- en schoolagent Patrick van der Meer in de brugklassen een informatieles gegeven over veiligheid in en om school. Hierin zijn de leerlingen geïnformeerd over veiligheid op weg naar school, veiligheid in en om de school, veiligheid bij gebruik van sociale media en pesten en vervuiling.

Ook pesten via internet, en wat je kunt doen als je gepest wordt is besproken. Tenslotte heeft hij verwezen naar de website vraaghetdepolitie.nl. Op deze site kan iedereen terecht met zijn/haar vragen over -onder andere- de besproken onderwerpen.

Tags

AdelbertSafe@schoolWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top