Skip to content

Statenfractie GroenLinks blijft tegen RijnlandRoute.

5 november 20122 minute read

Wassenaar – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de gemeenten Leiden en Voorschoten presenteren een nieuwe boortunnel, die ervoor zorgt dat Voorschoten niet in twee delen wordt gesplitst. Deze aanpassing van de plannen maakt de weg opnieuw flink duurder, maar lost niets op. Het is ook een sigaar uit eigen doos, want de bewoners van Voorschoten betalen zelf fors mee aan de extra kosten.

Statenlid Alfred Blokhuizen: “Op zich zou je blij kunnen zijn voor de Voorschotenaren vanwege deze ontwikkeling. In deze gemeente horen, zien en ruiken ze deze weg niet meer en het dorp wordt niet meer in tweeën gedeeld. Maar het goede nieuws is tegelijkertijd slecht nieuws voor de bewoners van de Leidse Stevenshof. Vlak voor hun deur komt nu een tunnelmond in een prachtig maar schaars open landschap. Dit geeft extra luchtvervuiling en lawaai. Verder komt de Oostvlietpolder opnieuw ernstig in gevaar. Het blijft dus een heel slechte oplossing voor een klein en oplosbaar verkeersprobleem. Al jaren ligt er geld klaar om de knelpunten aan te pakken. De Provincie kan daar morgen aan beginnen.”

De Statenfractie van GroenLinks is van meet af aan tegen deze weg geweest omdat de weg geen problemen oplost. Het plan is gebaseerd op sterk overdreven verkeersgroeicijfers, zo werd bevestigd door de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. Ook zorgt het omrijden voor extra kilometers en een verwaarloosbare tijdwinst, die in de onderlinge concurrentie tussen transportbedrijven direct wordt weggeconcurreerd. Ook moet men omrijden. Het is vrijwel zeker dat de tijdwinst niet wordt goedgemaakt door de brandstof en kilometerkosten. De grote verliezer is natuur, landschap, omwonenden en dieren.

De fractie vindt ook, dat in tijden van crisis de € 1.200.000.000,00 die de weg kost aan veel dringender zaken moet worden uitgegeven, zoals verbeteren van openbaar vervoer, natuur en bestrijding van luchtvervuiling en lawaai-overlast.

Tags

GroenLinksRijnlandRouteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top