Skip to content

Hospice Wassenaar ook lid van regio Zuid-Holland Noord

7 november 20122 minute read

Wassenaar – De palliatieve zorg in Nederland wordt gecoördineerd door de netwerken palliatieve zorg in de regio. Deze zorg wordt door vele professionals en vrijwilligers van diverse organisaties gegeven. Om een zo hoog mogelijk kwaliteit van zorg te bieden is een visie geformuleerd, waaraan alle organisaties voor palliatieve zorg zoveel mogelijk trachten te voldoen.

Hospice Wassenaar heeft vorig jaar de visie van het netwerk Haaglanden al ondertekend. Omdat de primaire verzorgingsregio van Hospice Wassenaar ook Voorschoten omvat, is afgelopen week ook de regiovisie van Zuid-Holland Noord ondertekend door de eerste coordinator, Elsbeth Zonnevylle, en de voorzitter, Gabrie Lansbergen; onder toeziend oog van de coördinator van het netwerk, Els van Berkel (l), en Ingrid Schonk , coordinator van Hospice Wassenaar. Tot deze regio Zuid-Holland Noord behoren ook de hospices in Sassenheim, Leiden en Alphen/Nieuwkoop, de ziekenhuizen in Leiden/Leiderdorp , de thuiszorgorganisaties, de palliatieve units (een soort hospices bij een verpleeg- of ziekenhuis) en de VPTZ Leiden, die vrijwilligers bij mensen thuis inzet.

De basis van de regionale visie op palliatieve zorg is dat de wensen en behoeften van de mensen die zorg vragen en diens naasten centraal staan. Belangrijke waarden zijn betrokkenheid, nabijheid, waardigheid, verantwoordelijkheid , toegankelijkheid, deskundigheid en vraaggerichtheid. Alle organisaties in de regio leveren hieraan hun eigen bijdrage, er zijn goede contacten onderling en er kan gebruik gemaakt worden van elkaars expertise.

Tags

HospicePalliatieve zorgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Rijbewijskeuringen CBR In Wassenaar
Back To Top