Skip to content

Inzage bestemmingsplan Raaphorstlaan

15 november 20122 minute read

Wassenaar – Het ontwerp bestemmingsplan Raaphorstlaan is opgesteld. Het gebied wordt globaal begrensd door drie delen nabij de Rijksstraatweg, de Raaphorstlaan en een stuk bij Raaphorstlaan 35 (bij de Veenwatering)

Aanleiding voor dit ontwerp bestemmingsplan Raaphorstlaan zijn twee afzonderlijke particuliere ontwikkelingen. Daarnaast zijn er percelen waaraan goedkeuring is onthouden, door de Raad van State, die worden gerepareerd.

Periode ter inzage legging
Het ontwerp ligt vanaf 14 november tot 26 december 2012 voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook in te zien via de gemeentelijke website www.wassenaar.nl onder plannen en projecten > bestemmingsplannen > bestemmingsplan Raaphorstlaan.

In het gemeentelijk informatiecentrum  kunt u desgewenst ook een exemplaar van het ontwerp aanschaffen. Dat bestaat uit een plankaart, regels en een verbeelding. Een compleet plan kost € 58,-. Het planboekje met toelichting en voorschriften kost apart € 33,- en de losse kaart € 25,-.

Indienen inspraakreacties
Gedurende de periode van ter inzage legging, kunt u in het kader van de inspraakprocedure bij voorkeur schriftelijk uw zienswijzen over het ontwerp bekend maken aan Burgemeester en Wethouders van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Dat kan ook per email aan: gemeente@wassenaar.nl

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers)

Na de sluiting van de inspraakperiode zal een verslag van de ingekomen reacties worden opgemaakt. Voor informatie kan contact worden opgenomen met dhr. M. van Leeuwen via telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers) van de Afdeling beleid.

Burgemeester en wethouders van Wassenaar
Wassenaar, 8 november 2012

Tags

BestemmingsplanRaaphorstlaanWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top