Skip to content

Koninklijke onderscheiding voor de heer M.A. Kozel

16 november 20122 minute read

Wassenaar – Op vrijdag 16 november reikte burgemeester Hoekema om 10.45 uur een koninklijke onderscheiding uit aan de heer M.A. Kozel in Raadhuis De Paauw te Wassenaar. De heer Kozel wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Kozel (66) was vanaf 1970 tot 31 januari 2011 directeur/eigenaar van het Aannemersbedrijf Kozel Bouw Den Haag. Een familiebedrijf in Den Haag dat al meer dan 100 jaar bestaat en zich heeft toegelegd op restauratiewerkzaamheden. Het bedrijf heeft vele opdrachten voor de Rijksgebouwendienst en het Koninklijk Huis verricht, w.o. restauratiewerkzaamheden aan Huis Ten Bosch en Paleis Noordeinde.

De heer Kozel heeft naast zijn dagelijkse werkzaamheden sedert 1979 diverse nevenactiviteiten ontplooit binnen de bouwwereld zowel regionaal als landelijk. Zijn vrijwillige landelijke activiteiten hebben zich voornamelijk afgespeeld in de jaren 1979 tot 2000. Hij heeft diverse functies bekleed binnen en namens het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB, de rechtsvoorganger van Bouwend Nederland) als:
– bestuurslid en vanaf 1984 als vicevoorzitter van de landelijke hoofdgroep Bukla (Bukla staat voor burgerwerk en kleine aannemingen);
– lid  van 1981 tot 1987 en voorzitter van 1987 tot 2000 van het bestuur van de afdeling ’s Gravenhage e.o;
– lid van 1984 tot 1991 van het landelijk verbondsbestuur;
– lid van 1987 tot 1995, voorzitter ad interim 1995-1996, en vicevoorzitter van 1997 tot 2000 van het Gewest Zuid-Holland van de NVOB;
– van 1984 tot 1991 lid van de ledenraad van de AVBB (Algemeen Verbond Bouwbedrijven) namens het NVOB.

Daarnaast heeft de heer Kozel veel vrijwilligersactiviteiten ontplooit:
– vanaf 1983 bestuurslid en vanaf 1987 als voorzitter bij Stichting Haagbouw Den Haag;
– vanaf 1991 bestuurslid Stichting Gezondheidscentrum Wassenaar;
– vanaf 2001 bestuurslid Stichting Opleidingsbedrijf Zuid-Holland Bouw en rechtsvoorgangers te Den Haag;
– vanaf 2008 docent Techniek van de Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf te Den Haag.

Tags

KoninklijkeOnderscheidingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Rijbewijskeuringen CBR In Wassenaar
Back To Top