Skip to content

Raadsdelegatie brengt werkbezoek aan Werkplein Corbulo

17 november 20124 minute read

Wassenaar – “Wij zijn er trots op dat we de mensen snel kunnen helpen en dat we ruim boven het landelijk gemiddelde presteren. Zo zorgt de door ons ontwikkelde flitsbalie ervoor dat het opnemen van persoonsgegevens maximaal twintig minuten duurt en dat de mensen direct antwoord krijgen op hun aanvraag. Als dat antwoord positief is, staat binnen een week het bedrag op hun bankrekening”, legt Wim Zwanenburg, hoofd Werk en Inkomen, uit. “Vroeger duurde dat al snel drie tot vier weken. Voor de aanvragers is dat uitermate prettig en ook voor ons omdat onze medewewerkers met deze nieuwe manier van werken tijd vrij maken die zij aan onze ‘klanten’ kunnen besteden, bijvoorbeeld om hen snel aan werk te helpen.

Werk en inkomen
Wanneer de Wassenaarse raadsdelegatie bestaande uit Dorine Nieuwzwaag (WWW), Dieneke den Hartog (CDA), Norga Simons en Antoon Claassen (beiden GroenLinks), de ruime glasrijke hal van het Werkplein Corbulo aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg binnenstappen, heet Wim Zwanenburg hen hartelijk welkom. Het gebouw dankt zijn naam aan de Romeinse veldheer Corbulo die zijn soldaten aan het werk hield door hen het Kanaal van Corbulo te laten graven dat via Voorburg de Rijn en de Maas verbond, een passende naam voor het werkplein. Het pand, dat tot voor kort onderdak bood aan Parnassia, is aangepast en biedt sinds 4 juli van dit jaar onderdak aan de sociale diensten van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Wel moet het aloude begrip sociale dienst steeds meer plaats maken voor werk en inkomen. Vandaag de dag is het beleid er immers op gericht dat iedereen die daartoe in staat is, zijn eigen broek ophoudt. Dat betekent bijna altijd werken om de kost te verdienen. Pas als dat niet meer lukt, komt een uitkering in zicht. Omdat werk het centrale thema vormt, vinden ook de leerplichtambtenaren een plek in de organisatie. Zij richten zich op kinderen en jongeren tussen 4 en 23 jaar, signaleren dreigende schooluitval en helpen voortijdige schoolverlaters aan een baan of terug naar school om te voorkomen dat zij voor de divan thuis kiezen.

Financieel aantrekkelijk
“Niet alleen de flitsbalie helpt de mensen en ons meteen een stuk verder”, vervolgt Wim Zwanenburg, “ook onze manier van werk zoeken doet dat. Terwijl de meeste gemeenten nog met enkele reïntegratiebedrijven voor een vast aantal mensen een contract afsluiten om hen aan werk te helpen, hebben wij nul-contracten met wel zeventig bedrijven die pas kosten in rekening brengen als wij iemand voor hen hebben. Het is efficiënt en financieel scheelt dat een slok op een borrel.” Dat laatste wordt steeds belangrijker omdat de rijksgelden steeds verder verschralen. Was er een aantal jaren geleden voor het hele land nog ruim anderhalf miljard euro aan rijksgeld beschikbaar, nu is dat terug gelopen tot ruim een half miljard euro. Het verplicht de werkpleinen effectiever en efficiënter te werken. “Wij hopen bovendien een deel van de investeringen in onze nieuwe werkwijze, zoals de instelling van de flitsbalie met het achterliggende automatiseringssysteem, terug te verdienen door dit aan andere gemeenten aan te bieden. De eerste contacten zijn veelbelovend”, aldus Wim Zwanenburg.

Sociale werkplaats
Het Werkplein Corbulo bereidt zich inmiddels ook voor op het verdwijnen van werkplekken bij de sociale werkplaatsen. Het vergt extra inzet en vooral extra creativiteit om de nieuwe doelgroep met succes van dienst te kunnen zijn. Ook wil de heer Zwanenburg in de toekomst ondernemers beter dan nu kunnen helpen. Vooral startende ondernemers mislukken nog te vaak omdat zij het ondernemersvak te lichtvaardig hebben opgevat. “Dat moet je voor zijn”, vindt Wim Zwanenburg, “dus daarvoor gaan we een traject ontwikkelen.” Al met al keren de raadsleden Dorine Nieuwzwaag, Dieneke den Hartog, Norga Simons en Antoon Claassen met meer kennis en vooral een tevreden gevoel terug naar Wassenaar.
Antoon Claassen

Tags

CorbuloRaadsdelegatieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top