Skip to content

Handen uit de mouwen in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder

19 november 20122 minute read

Wassenaar – Staatsbosbeheer zoekt enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhouden van hun eigen groene leefomgeving, in dit geval De Duivenvoordse- Veenzijdse Polder. Deze polder, gelegen in de gemeenten Wassenaar, Leidschendam en Voorschoten, is onderdeel van het bijzondere strandwallenlandschap tussen Den Haag en Leiden. Het is een mix van oude hakhoutbossen, natte laagveenweilanden en jongere stukken bos.

Verschillende werkzaamheden
Staatsbosbeheer wil met hulp van vrijwilligers de natuurwaarden van de bossen nog verder vergroten. Verder zal door de werkzaamheden de polder geschikter worden gemaakt voor weidevogels zoals de grutto, kieviet en de witte en gele kwikstaart. Het gaat om werkzaamheden als het zagen van bomen, het verzamelen en afvoeren van het hout, het zetten van rasters en nog veel meer.

Werken in een bijzonder gebied
De vrijwilligers krijgen de mogelijkheid om te werken in een prachtige polder en komen daarbij op plekken waar je als recreant nooit zou komen. Tevens biedt dit een leuke kans om samen met medevrijwilligers bij te dragen aan natuur en landschap in je eigen omgeving. Staatsbosbeheervrijwilligers ontvangen, naast een kleine onkostenvergoeding, een abonnement op het magazine van Staatsbosbeheer ‘Naar Buiten’, een leuke vrijwilligerskrant en vrijwilligerskleding.

Informatieavond en werkochtend
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatieavond op 4 december om 20.00 uur voor uitleg en achtergrondinformatie, in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Den Haag. Daarnaast is er op 8 december van 10.00 tot 13.00 uur een introductie werkochtend in het veld met uitleg, noeste arbeid en een warme kop koffie. Na deze dagen kunnen de deelnemers bepalen of zij zich willen opgeven als vrijwilliger om Staatsbosbeheer minimaal 4 halve zaterdagen per jaar te komen helpen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatieavond en/of de introductie werkochtend bij boswachter Jenny van Leeuwen via email: J.leeuwen@staatsbosbeheer.nl

Tags

StaatsbosbeheerVrijwilligersWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top