Skip to content

Najaarsvergadering Wassenaars Sportcontact

27 november 20123 minute read

Wassenaar – Maandag 19 november hield het Wassenaars Sportcontact haar najaarsvergadering. Dit keer konden de bestuurders van de samenwerkende Wassenaarse sportverenigingen zich verheugen op de aanwezigheid van maar liefst twee wethouders, mw. Dienke Dekker van o.a. sportzaken en de heer Fred Sanders van o.a. onderwijs. Tevens woonden de heren Noordover en Schrader namens de stichting Run for Rio de vergadering bij om hun ideeën in het kader van het 25 jarig bestaan in 2013 toe te lichten.

Brede School
De vergadering begon met een presentatie van mw. Scheffer van de afdeling Beleid van de gemeente Wassenaar over het initiatief “Brede School”. Mw. Scheffer schetste op heldere wijze het door de gemeenteraad gesteund model om te komen een breed aanbod van sport en cultuur voor de schooljeugd. Hierbij worden combinatiefunctionarissen aangesteld die de verbinding met de diverse betrokken verenigingen en organisatie kunnen leggen en veel uitvoerend werd kunnen verrichten. Dat de sportverenigingen in het slagen hiervan een belangrijke rol hebben is vanzelfsprekend. Op 18 december vindt er een vervolgbespreking plaats waar alle betrokken maatschappelijke organisaties verder over dit model worden geïnformeerd.

Run for Rio 25-jarig jubileum
Hierna was het de beurt aan de vertegenwoordigers van de stichting Run for Rio die hun plannen om in 2013 in het kader van het 25-jarig bestaan te komen tot de organisatie van een 25 uur durende marathon toernooi van meerdere sporten met de steun voor een goed doel, een school in Tanzania. De aanwezige verenigingen reageerden enthousiast op dit initiatief waarin samengewerkt kan worden om de diverse sporten onder de aandacht van de Wassenaarders te brengen, leden te kunnen werven en tegelijkertijd een goed doel te kunnen steunen. Een extra aspect hierbij is het feit dat het Wassenaars Sportcontact in 2013 ook in 2013 een mijlpaal bereikt en 60 jaar bestaat.

Nieuwe leden bestuur
Verder werd gesproken over de mogelijke gevolgen van de vergrijzing in Wassenaar en de vraag hoe de verenigingen hierop kunnen inspelen. Nieuwe demografische gegevens die binnenkort kunnen worden geleverd kunnen hierin verder inzicht verschaffen. Door de vergadering werden vervolgens twee nieuwe leden benoemd in het bestuur van het Wassenaars Sportcontact; de heer Otto Leget, wedstrijdsecretaris van de RKSV Blauw Zwart en de heer Berry Vrijburg, penningmeester van de SV Wassenaar. De heer Goulooze, voorzitter van het Wassenaars Sportcontact feliciteerde beide heren en memoreerde dat er nog een plaats in het bestuur kan worden ingevuld en deed daarmee een oproep aan de aanwezig sportverenigingen om met een kandidaat te komen. Al met al een zeer geslaagde vergadering met veel informatieoverdracht en plannen voor 2013.

Tags

SportcontactVergaderingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top