Skip to content

Adelbert College deed voor het eerst mee aan het Provinciaal jeugddebat Zuid-Holland

28 november 20123 minute read

Wassenaar – Onder auspiciën van de NJR (Nationale Jeugd Raad) vond maandag 26 november het jeugddebat Zuid-Holland plaats in de grote Statenzaal van het Provinciehuis. Het Adelbert deed voor het eerst mee met een afvaardiging van 12 deelnemers, die zich allen op vrijwillige basis hadden aangemeld.

iehier onze kanjers: Alexander Bartels (6V), Jochem Donath (5H), Sander Erades (6V), Thomas Foster (5H), Nicky Groenewegen (5H), Wendela Hasselaman (4H), Leon Kleijburg (6V), Judith Lemkes (5V), Roxanne van Rijn (5V), Nol Römer (5V), Casper Salemink (6V0, Daan Zonneveld (^V) en als reserve Myriam Sergent (5H). Bedankt voor jullie grote inzet en enthousiasme!
Het was een groot succes! Uitstekend georganiseerd door zowel de jongeren (tussen je 18de en je 30ste jaar mag je bij die club actief zijn) van de jeugdraad als de medewerkers van de provincie Zuid-Holland. De dag was strak opgezet en dat moest wel met zo’n vol, maar boeiend programma.

Ochtend
Om 10.00 uur werd de dag geopend door een van de gedeputeerden namens het dagelijks bestuur van de provincie. Vervolgens werden de ruim 70 jongeren, van 12 tot 18 jaar en van vmbo tot gymnasium, verdeeld over vier fracties A t/m D. Daarna: aan de slag! Dat wil zeggen aan de slag met een thema en stellingen, onder leiding van oud-deelnemers als procesbegeleiders. Argumenten verzinnen, over de onderwerpen vrij discussiëren om tegenargumenten en weerleggingen boven tafel te krijgen, af te spreken wie als voorzitters en woordvoerders op gingen treden en hoe het debat met de statenleden vorm zou krijgen.

Middag
Na de lunch nog een half uurtje om de puntjes op de spreekwoordelijk “i” te zetten en om klokslag 13.30 uur gingen de grote metalen deuren naar de zaal open en werd de koperen bel geluid: het debat kon beginnen.
Ruim 70 jongeren op de plaatsen van de statenleden, elk met een eigen microfoon met aan- en uitknop (“Niet mee spelen a.u.b.” en dat gebeurde ook niet!) Een heuse strenge, maar rechtvaardige dagvoorzitter (“mevrouw de voorzitter”), in het dagelijks leven statenlid namens het CDA legde eerst het reglement van orde uit en vervolgens stelde zij de statenleden achter de tafel voor. Vijf politieke partijen vertegenwoordigden zij: PVV, SP, PvdA, VVD en 50plus. Het spel kon beginnen…!

De fracties
Voor elk onderwerp was een half uur uitgetrokken en elke sessie verliep volgens dezelfde debatstructuur: inleiding door de voorzitter(s) vanachter het officiële spreekgestoelte, dan vragen van de statenleden over het onderwerp aan de fractie, twee minuten ruggespraak binnen de fractie, tien minuten het debat tussen de fractieleden en de statenleden, twee minuten schorsing voor iedereen, opdat alle fracties conclusies konden opstellen en tenslotte gaven alle fracties via diverse woordvoerders hun conclusies over de inhoud, maar ook over de kwaliteit van het gevoerde debat. Achtereenvolgens kwamen aan de orde: A) Cultureel erfgoed, B) Kwetsbare jongeren, C) Wonen en werken in Zuid-Holland en D) Verkeer en veiligheid.

Het voert te ver om hier op de inhoud in te gaan, maar wel vermeld mag worden dat er telkenmale bewondering uitgesproken is voor de respectvolle en inhoudsvolle wijze waarop er gedebatteerd is.

Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer
Dit Jeugddebat is er één in een serie van twaalf: in elke provincie een voorronde. Uiteindelijk zullen zo’n 150 jeugdigen in april in de Tweede Kamer (in de grote vergaderzaal!) in debat gaan met bewindslieden.
Zuid-Holland heeft er nu 14 afgevaardigd, in alle mogelijke leeftijden en achtergronden. Namens het Adelbert College zal Alexander Bartels (6V) in april in de Tweede Kamer zijn opwachting maken…

Hier vind u meer foto’s

Tags

AdelbertNJRWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top