Skip to content

Masterplan Valkenburg gereed

29 november 20122 minute read

Wassenaar – De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) hebben een concept-Masterplan opgesteld voor de herontwikkeling van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg. Dit Masterplan vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen voor de locatie. Om deze reden is het Masterplan een belangrijke stap in het proces om uiteindelijke tot een woon-, werk- en recreatielocatie te komen.

Als gemeentebestuur van Wassenaar volgen wij de ontwikkeling van de locatie op de voet. Onze belangrijkste speerpunten zijn:

– een zo breed mogelijke groene buffer die een verbindingszone is tussen het Groene Hart en het duingebied. De voorwaarden die de provincie hieraan gesteld heeft moeten nageleefd worden. Dat houdt in dat de wijk van noord naar zuid ontwikkeld moet worden en dat wanneer de vraag naar woningen tegenvalt, deze ruimte teruggegeven moet worden aan de groene buffer

– een zo hoog mogelijke kwaliteit van de groene buffer. De nieuwbouwwijk moet de kwaliteit van de groene buffer zo min mogelijk aantasten, zowel tijdens de bouwfase als wanneer de wijk gerealiseerd is

De gemeente Katwijk en het RVOB geven iedereen de mogelijkheid om te reageren op het concept-Masterplan. Als college en gemeenteraad van Wassenaar zijn ook wij benieuwd naar uw mening over dit Masterplan. Wij zullen namens de Gemeente Wassenaar een reactie sturen naar de gemeente Katwijk en het RVOB en willen graag uw bijdrage hierin verwerken. U kunt uw reactie tot uiterlijk 31 december 2012 sturen naar: griffie@wassenaar.nl.

Op 11 december om 20:00 zal het Masterplan gepresenteerd worden aan de gemeenteraad van Wassenaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook zal er op 8 december van 13:00 tot 17:00 op Vliegveld Valkenburg een informatiemarkt gehouden worden waar u informatie over het plan kunt inzien. Het Masterplan en overige informatie over de nieuwbouwwijk kunt u vinden op de website van locatie Valkenburg: locatievalkenburg.nl.

Tags

MasterplanValkenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top